Geçmişte hemşirelik faaliyetlerinden uygulama ve yönetime ağırlık verilirken, araştırma ve eğitim ikinci plana atılmaktaydı. Günümüzde araştırma ve eğitim faaliyetlerinin de aynı derecede önemli olduğu, uygulama ve yönetim kalitesini olumlu yönde etkilediği araştırmalarla da ortaya çıkmış ve hemşireliğin dört fonksiyonu; araştırma, eğitim, yönetim ve uygulamaya günümüzde aynı derecede önem verilmeye başlanmıştır.
Diğer Haberler