Yeni Hemşireler İçin Oryantasyon Programının Önemi ve Bir Program Örneği  

 YENİ HEMŞİRELER İÇİN ORYANTASYON PROGRAMININ ÖNEMİ VE BİR PROGRAM ÖRNEĞİ

 Neslihan YILMAZ
Acıbadem Hastanesi Eğitim Hemşiresi

Oryantasyon eğitimleri, yeni başlayan hemşirelerin anksiyetesini azaltmaya, kurum kültürünü öğrenmelerine, klinik oryantasyonlarını sağlamaya, kendi beceri ve tutumlarını geliştirerek, hizmetlerinin kalitesini arttırmalarına katkıda bulunur. Bu nedenle hemşirelerin oryantasyon eğitimi almaları kendileri ve kurum açısından büyük önem taşır.

Acıbadem sağlık grubunda oryantasyon eğitim programları üç aşamada gerçekleştirilmektedir.

  1. Kuruma Alıştırma :İnsan kaynakları tarafından kurum kültürünü öğretmeye yöneliktir.
  2. İşe Alıştırma :Teorik ve pratik olarak, eğitim hemşiresi tarafından 5 gün boyunca 40 saatlik bir program olarak gerçekleştirilmektedir.
  3. Çalıştığı Alana Alıştırma :İşe alıştırma eğitimini alanlar 3 ay süreyle sorumlu hemşireler ve rehber hemşireler tarafından çalıştığı alana alıştırma programına dahil edilmektedir.

Acıbadem Sağlık Grubunda işe yeni başlayan erkek ve bayan hemşirelik personeline ilk hafta kuruma ve işe alıştırma eğitimleri verilmektedir. Dersler teorik ve pratik (uygulamalı) yapılmaktadır. Program içeriği şöyledir:

Eğitimin 1.Günü: Kuruma alıştırmaya yönelik eğitim İnsan Kaynakları bölümü tarafından 3 saat süreyle verilmektedir.Acıbadem sağlık grubunun tanıtılması ve video kasetin izletilmesi,misyon,vizyon ve değerleri,hastane kuralları anlatılmaktadır.

Birinci günün devamında eğitim hemşiresi tarafından 6 saat boyunca, personel yönetmeliği,hemşirelik politika-prosedürleri ve hemşirelik kayıtları anlatılmaktadır.

Eğitimin 2. Gününde, hastane enfeksiyonları,hasta taşıma kaldırma,hasta hakları anlatılmaktadır.

Hastane enfeksiyonları enfeksiyon hemşiresi tarafından anlatılmakta eğitim 4 saat sürmektedir. Teorik eğitimden sonra son 1 saat el yıkama ve eldiven kullanma uygulaması gerçekleştirilmektedir.

Hasta taşıma kaldırma ve hasta hakları eğitimi, eğitim hemşiresi tarafından verilmekte ve 4 saat sürmektedir. İlk iki saat hasta taşıma kaldırma eğitimi verilmekte ve eğitimin bir saatinde pratik uygulama yaptırılmaktadır. Hasta hakları eğitimi 2 saat sürmektedir.

Eğitimin 3. Günü kalp-akciğer canlandırması,monitörizasyon,EKG anlatılır,

Kalp-akciğer canlandırması eğitiminin teorik bölümü 2 saat sürmekte,ardından video kaset izletilmekte,devamında 4-5 saat süreyle maketle pratik uygulama gerçekleştirilmektedir..

EKG,monitörizasyon eğitimin devamında teorik olarak anlatılmakta,EKG çekilmesi,monitörizasyon ve acil arabası kullanımıyla ilgili 2 saat pratik uygulama gerçekleştirilmektedir.

Eğitimin 4. Günü, hemşirelikte etik,iletişim anlatılır.

Hemşirelikte etik, Hemşirelik Hizmetleri Direktörü tarafından anlatılmakta ve konuyla ilgili örnek vakalar tartışılmaktadır. Devamında eğitim hemşiresi tarafından iletişim eğitimi verilmekte , rol-play ve vaka tartışmalarıyla eğitim 4 saat sürmektedir.

Eğitimin 5. Günü, intra venöz,intra müsküler,sübkütan ve venden kan alma uygulaması anlatılmakta,hasta odası tanıtımı ve hastane içinde alan turları yapılmaktadır.

İntra venöz, intra müsküler, sübcutan ve venden kan alma eğitimi 1 saat sürmekte, devamında 2 saat süreyle maketle uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Öğleden sonra kullanılan tıbbi ekipmanlar (monitör,IV pompalar…) uygulamalı olarak anlatılmaktadır.Ardından alan turları ve hasta odası tanıtımı gerçekleştirilmektedir

Eğitimin değerlendirilmesi:

Eğitimin başarısını ve ne derece etkili olduğunu değerlendirmek için oryantasyon programının sonunda katılanlara anket uygulanmaktadır.2000 yılı haziran ayı ile 2001 nisan ayı arasında 160 kişiye uygulanan eğitim değerlendirme sonuçları şöyledir:

% 98’I eğitim için sürenin yeterli olduğunu,%98’ı çeşitli görsel ve işitsel araçlar kullanıldığını,%98’ı sunulan bilgilerin yeterli olduğunu,% 99’u uygulamaya yansıtabileceği yeni bilgiler öğrendiklerini belirtmişlerdir.

Sonuç: İşe yeni başlayan hemşirelik personeline oryantasyon eğitimi verilmesi yararlı olmaktadır.

Kaynaklar

1..Rotem,A.,Abbat,F.:Sağlık personeli Yetiştirenler için Özdeğerlendirme Rehberi,Ç:A.Bayık,Ege Üniversitesi Basımevi,İzmir,(1998)
2.
Rızalar,S.:Klinik Öğretmenin Hemşirelik Eğitimindeki Yeri,Hemşire(THD Dergisi),6:49,(2000)
3.
……:Nursing İn Action:Hemşirelikte Etkinliğe Doğru Eylem,Çev:S.Ülker,Aydoğdu Ofset,Ankara,(1995)