Yeni Doğan Hemşiresi

Acıbadem hemşirelik hizmetleri prensipleri doğrultusunda, Bebek Odası'nda ve Yenidoğan Yoğun Bakım'da yatan yenidoğanlara ve hasta bebeklere uygulanan tedavi ve verilen bakımın başarılı bir şekilde ve sorunsuz olarak gerçekleştirilmesi için;
  • tüm ön hazırlıkları yaparak yenidoğanı ve hasta bebeği teslim almak,
  • doktor istemi doğrultusunda yenidoğanın ve hasta bebeğin tedavisini ve bakımını planlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
  • tedavisi tamamlanan yenidoğanın ve hasta bebeğin Bebek Odası'ndan veya Yenidoğan Yoğun Bakım'dan ayrılması sırasında tüm gerekli işlemleri tamamlamak.
Acıbadem bünyesinde sunulan Yenidoğan Yoğun Bakım, Bebek Odası ve hemşirelik hizmetlerinin kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak