Sayı : 127
7 / 2019

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?


 • 1. İlk artroplasti denemeleri 19. Yüzyılın ortalarında ankiloze ekleme bazit rezeksiyon işlemi yapılarak psödoartoz oluşturuşması ile başlamıştır.
 • 2. Modern artroplastinin temelleri 1891 yılında Berlin’de atılmıştır.
 • 3. Artoplasti için ilk olarak fildişinden kalça benzeri bir implantasyon yapılmış daha sonra bunu eklem kapsülü, deri, kas, yağ dokusu takip etmiştir.
 • 4. Bilinen ilk meniskus tamiri 1889'da Annandale tarafından yapılmış ve Heatley tarafından yayınlanmıştır.
 • 5. Amerika’da 2009-2010 yılları arasında acil servise 65 yaşın üzerinde toplam 19.6 milyon başvurunun yapıldığı ve başvuruların %29’unun sebebinin düşmelerden kaynaklanan yaralanmalar olduğu bildirilmiştir.
 • 6. Ülkemizde de travma sebebiyle acil servise başvuran hastalarda başlıca femur kırığı olmak üzere çeşitli kırıkların olduğu ve %66’sının hastaneye yatırıldığı bildirilmiştir.
 • 7. Tromboembolik proflaksi uygulanmayan olgularda total trombüs insidansının %40 ile %70 arasında olduğu, %20 oranında proksimal venierde trombüs oluşabildiği ve DVT gelişen olguların %7 ile %10'unun fatal pulmoner emboli nedeni ile öldüğü bildirilmiştir.
 • 8. Kalça ekleminin gelişimi gebeliğin 8. haftasında başlar ve 16–18 yaşa kadar devam eder.
 • 9. Karpal Tünel Sendromu; Gebelikte insidansı %25’e varabilir. Çoğu doğum sonrası düzelir. Diyaliz hastalarında da insidansın yüksek olduğu bilinmektedir.
 • 10. Karpal Tünel Sendromunun klasik semptomları arasında, ilk üç parmakta uyuşma ve bu yakınmanın geceleri artması vardır.

KAYNAKLAR

 • 1. Demir H, Çalış M. Diz Artroplastisi Rehabilitasyonu. Erciyes Medical Journal. 2002;24(4):194-201.
 • 2. Binnet S.M, Demirörs H, Bilgin S.Menisküs tamiri ve fiksasyon yöntemleri. Acta Orthop Traumatol Turc 1994;28, 286-291.
 • 3. Savcı A, Bilik Ö.Ortopedi ve travmatoloji kliniğinde geriatrik değerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. 2014;7 (2): 156-163
 • 4. Altıntaş F, İpekoğlu Ç ,Konal A, Kuru İ.L. Kalça kırığı olan hastalarda derin ven trombozunun renkli doppler ultrasanografi ve venografi ile değerlendirilmesi. Acta Orthop Traumatol Turc 1995;29, 197-201.
 • 5. Önal A, Özler T, Güven M. Kalça eklemi biyomekaniği ve artroplasti uygulamaları. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Dergisi. 2013; 12:197–200
 • 6. Serarslan Y, Melek M.İ, Duman T. Karpal Tünel Sendromu. Pamukkale Tıp Dergisi 2008;1:45-49.
 • 7. Tunç T, Kutlu Ğ, Coşkun Ö, Okuyucu E.E, Çavdar L, İnan E.L. Karpal Tünel Sendromunda Klinik Ve Elektrofizyolojik Evrelemelerin Karşılaştırılması. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2006; 7(2) : 23 - 26

Hazırlayan: Ayça Gençoğlu Toprak

Acıbadem Kadıköy Hastanesi

Eğitim ve Gelişim Hemşiresi

Hazırlama Tarihi: 30.05.2019