Sayı : 128
11 / 2019

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?


1. Hemşirelik literatüründe inovasyon kavramı, ilk kez 1980’li yıllarda, “Amerika Hemşirelik Birliği: Hemşirelik Müfredatlarının Yeniden Yapılandırılması” çalışması ile girmiştir.

2. Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) ve Avrupa Birliği (AB), ülkelerin rekabet gücünü artıran ve bilimsel kurumları her yönüyle gelişmeye açık hale getiren mutlak hedef olarak, 2009 yılını “İnovasyon Yılı” ilan etmiştir.

3. ICN (2009) raporunda hemşirelik uygulamalarında inovasyon sağlığın desteklenmesi, hastalıkların önlenmesi, risk faktörlerinin tanımlanması, önlenmesi ve sağlığı geliştirici davranışların artırılması, bakım ve tedavinin daha nitelikli verilebilmesi için yeni bilgilerin/metotların/hizmetlerin bulunmasında önemli rol oynamakta olduğunu belirtmiştir.

4. Avustralya Sağlık Çalışanları Emeklilik Kurumu (Health Employees Superannuation Trust Australia=HESTA), 2009 yılında, hastalar veya toplumun yararına yenilikçi ürünler, hizmetler veya süreçler geliştiren hemşirelere “Avustralya Hemşirelikte Yenilikçilik Ödülü” verilmesini kararlaştırmıştır.

5. Avustralya Sağlık Çalışanları Emeklilik Kurumu (Health Employees Superannuation Trust Australia=HESTA) yenilikçi ürünler, hizmetler veya yöntemler geliştirilmesini teşvik etmek üzere hemşirelik araştırmalarına 10.000 dolar ödül vermektedir.

6. 2015 yılı ve 2016 yılının ilk yedi ayı için tüm dünyada nanoteknoloji hakkında yayımlanan makale sayılarına bakıldığında; Türkiye, 2016 Temmuz ayında toplam 1240 yayınıyla, 20. sırada yer almaktadır.

7. Glokom için uygulanan göz damlaları, tahriş edici olduklarından hastaları rahatsız etmektedir. Yeni üretilen nanopartiküler göz damlaları gözün tüm yapılarına kolayca dağılmakta ve hastaların rahatsızlığını ortadan kaldırmaktadır.

8. Nano Teknoloji kelimesini ilk kullanan 1974 yılında Tokyo Bilim Üniversitesi’nden Norio Taniguchi olmuştur. Nanoteknolojinin gelişmesini sağlayan buluş ise, Taramalı Tünelleme Mikroskopu (Scanning Tunneling Microscopy)’u 1981’de keşfedilmiştir.

9. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’nın 2023 Vizyon Programı’nda Nano Teknoloji yer almış ve yol haritası oluşturulmuştur.

10. 2009’da Ulusal Nano Teknoloji Araştırma Merkezi’nde (UNAM) yapılan ve ‘Nano Today’ dergisinde yayınlanan çalışmada; yara ve yanık nedeniyle hasar gören dokuların tedavisi için geliştirilen ve % 99’u su ve % 1’i sentezlenen nano malzemeden oluşan jel kıvamındaki malzeme hasarlı bölgeye uygulandığında, hasarın daha çabuk iyileşebildiği gösterilmiştir.

KAYNAKLAR

1. Dil S, Uzun M, Aykanat B. Hemşirelik eğitiminde inovasyon. International Journal of Human Sciences. 2012; 9(2): 1217-1228.

2. Herdman A.E, Korkmaz Y.Ö. Hemşirelik ve Yenilikçilik. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırrma Dergisi 2009; 6 (2): 2-4

3. Sağlam N, Emül E. Bilimlerin Buluşma Noktası: Nanoteknolojiye Kısa Bir Bakış. Yeni Türkiye Dergisi,2016; 88:1-4

4. Turgut O, Keskin H.L, Avşar A.F. Nanoteknoloji Nedir? Turkish Medical Journal 2011;5(1):45-49

Hazırlayan: Ayça Gençoğlu Toprak

Acıbadem Sağlık Grubu

Eğitim ve Gelişim Hemşiresi

Hazırlama Tarihi: 05.09.2019