Sayı : 128
11 / 2019

BİLİŞİMİN HEMŞİRELİKTEKİ ROLÜHemşirelikte bilişim yolculuğum yaklaşık bir yıl önce Cerebral Plus projesine dahil olmam ile başladı. Size bu benzersiz deneyim ile ilgili anlatacak çok hikayem olsa da bugün sadece bir kesit paylaşacağım.
Bir çok lokasyona gidip hem eğitim verilmesinde hem de Cerebral Plus geçiş öncesi bilişim danışmanları ile birlikte hemşirelik formlarının revizyonunda çalıştım. Sistem geçişi sonrası alanda destek kısmında bulundum. Sistem güncelleme gibi konularda bilgi teknolojileri ve sistem geliştiricilerle birlikte çalıştım. Bu bana farklı lokasyonlardaki bir çok yönetici ve sağlık personeli ile tanışma ve paylaşımda bulunma fırsatı sağladı. Kaldığımız süre boyunca çalışanların gösterdikleri ilgi, güleryüz ve birçok konuda sağladıkları destek için teşekkürlerimi sunuyorum.
Fakat proje boyunca gittiğim tüm lokasyonlardaki hemşirelerin başlangıçta kaygılı oldukları ve değişime hazır olmadıkları davranışlarından belliydi. Değişime istekli olmayışlarının sebebinin hastalarına yeterli vakit ayıramama endişesi olduğunu fark ettim. Baktığımızda çok alışık oldukları, her detayını bildikleri hâlihazırda kullanmakta oldukları bir sistem vardı ve hızlıca hastaya ait kayıtları elektronik ortama aktarıp kalan zamanlarını hastaları ile geçirmek istiyorlardı. Cerebral Plus projesi başlaması ile bu uygulamayı öğrenmek için fazladan zaman ayırmaları gerektiğinden hastaları ile geçirecekleri zamanın azalmasından endişe ediyorlardı. Ancak sisteme geçişten sonra Hemşirelik bilişiminin hemşirelik uygulamalarındaki veri ve bilgiyi birleştirerek hemşirelerin, hastaların ve diğer bakım sağlayıcıların çeşitli ortam ve rollerde karar vermelerini kolaylaştıran güçlü bir destek olduğunu gördükten sonra tüm endişelerinin aslında yersiz olduğunu farketmişlerdir.
Hemşirelik bilişimi, hemşirelik uygulamalarındaki veriyi ve bilgiyi yönetmek ve iletmek için hemşirelik bilimi, bilgisayar bilimi ve bilgi bilimini birleştiren bir uzmanlık alanıdır.
Cerebral Plus güncellemeleri bizlerin hastalarımız ile geçireceğimiz zamanı artırmak ve iş yükümüzü hafifletmek adına devam etmektedir.
Yeniliğe ve gelişime açık güzel günlere...
Hazirlayan: Sıla Ayzen Öztürk
Acıbadem Kozyatağı Hastanesi
4.Kat Ekip Lideri
Hazirlama Tarihi: 30.08.2019