Sayı 28 / Kasım 2017


Soru 1. Ventrogluteal enjeksiyon nereye yapılır?

A) Omuz başı akromiyon çıkıntısı ve kolun aksiler hattı belirlenerek, bu alanda çizilen bir üçgenin orta noktasına B) Uyluğun dış yan yüzüdür.
C) Uyluğun ön yüzüdür. D) İşaret parmağı anterior süperior iliak spinaya yerleştirilir,orta parmak uzaklaştırılır ve oluşan “V” bölgesinin ortasına yapılır.

  devam et