Mucit Hemşireler

OMUZA ENTEGRE SERUM ASKISI

Dr. Yeliz DOĞAN MERİH

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖZET

Bu buluş, sağlık alanında hastalarının mobilizasyon işlemlerinde (hareket uygulamaları) invaziv tedavi araçlarının (serum- serum setleri) güvenli taşınması amacı ile oluşturulmuş birbiri ile bağlantılı omuza sabitlenen serum askısı olup, diğer askı sitemlerinden farklı olarak sabitleme aparatı aracılığı ile hastanın vücuduna monte edilerek hastanın daha rahat hareket etmesi ve her iki elini de rahatlıkla kullanması sağlanmaktadır.

TEKNİK ALAN

Bu buluş, sağlık alanında hastalarının mobilizasyon işlemlerinde (hareket uygulamaları) invaziv tedavi araçlarının (serum- serum setleri) güvenli taşınması amacı ile oluşturulmuş destek askı sistemidir.

BULUŞUN AÇIKLAMASI

Bu buluş, sağlık alanında hastalarının mobilizasyon işlemlerinde (hareket uygulamaları) invaziv tedavi araçlarının (serum- serum setleri) güvenli taşınması amacı ile oluşturulmuş birbiri ile bağlantılı omuza sabitlenen serum askısı olup, serum vb. nin taşınacağı askı aparatı (1) ile entegre en az bir omuz aparatı (2), omuz aparatı (2) ile bütün veya omuz aparatına (2) monte şekilde entegre olabilen, vücudu sararak omuz aparatını (2) vücuda sabitleyen kemerlerden (4) oluşan sabitleme aparatından (3) meydana gelmektedir.

SÜRGÜLÜ HASTA YATAĞI

Çiğdem ŞİMŞEK

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖZET

SÜRGÜLÜ HASTA YATAĞI

Buluş konusu sürgülü yatak; yatak (1), kumanda ile otomatik olarak ihtiyaç anında yatağın (1) aşağısına inen yatak bölmesi (2), gerektiğinde tamamen yataktan (1) çıkarılabilen sürgü (3), katlanabilir saplı sürgü itme çekme çubuğu (4), ağız kısmı lastikli tek kullanımlık sürgü torbası (5), kumanda ve kumanda bölmesinden (7) oluşmaktadır.

TEKNİK ALAN

Buluş, tıp sektöründe hastanede yatan, bilinci açık, fakat ayağa kalkmaması gereken veya engelli hastaların sürgülü yatak sayesinde defekasyon ihtiyaçlarını kolayca giderebilmelerini sağlayan bir sürgülü hasta yatağı ile ilgidir.

ÖNCEKİ TEKNİK

Yoğun bakım ünitesindeki hastalar yoğun bakımda yatarken çevrelerinin farkındadır. Bunun yanı sıra hastaların çevrelerinin farkında olması, yoğun bakımdaki deneyimlerini hatırlaması nedeni ile de daha fazla kötümser deneyim yaşadıkları görülmüştür. Fiziksel kısıtlama; yoğun bakım ünitelerinde konfüze ve demanslı hastaların yataktan düşmesini önlemek; hasta hareketlerinin kontrol altında tutularak kendi vücuduna bağlı tüp, dren ve tıbbi araç bağlantılarını çekip çıkararak kendine zarar vermesini önlemek; yatağa bağımlı hastalarda uygun postürü koruyarak, basınç yarası, kas ve eklem kontraktürü gelişmesini önlemek; ajite hastalara tıbbi girişimlerin yapılabilmesini sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. Bu nedenle fiziksel kısıtlaması olan hastalarda temel ihtiyaç olan defekasyon ihtiyacını yatakta hasta bezi ya da sürgüye yapmaları gerekmektedir. Bu işlem hasta için hem psikolojik açıdan hemde fizyolojik açıdan sorun yaratmaktadır. Psikolojik açıdan hastalar kendilerini yetersiz hissedecek, utanma hissinden, çevreyi rahatsız edeceğini düşüncesi, başka birine bağımlı olduğunu ve mahremiyetinin bozulduğu düşüncesi nedeniyle defekasyon ihtiyacını ertelemekte ve bu nedenle konstipasyon gelişmekte, ayağa kalkmak için ısrar etmekte ve ajite olmaktadır.

Fiziksel açıdan yatağa bağımlı olan hastalarda sürekli basınç nedeniyle dokularda dolaşım azalır ve bası yarası açısından risk oluşturur. Hastanın altına yerleştirilen sürgü bu hassas bölgelere yaptığı basınç nedeniyle dekibütüs ülseri oluşma riskini arttırır. Buluş konusu yatak hastaların defekasyon ihtiyacını kolayca giderebilmeleri açısından tasarlanmıştır. Yatağın orta kısmında yatar pozisyondaki hastanın kalça bölgesine denk gelecek bölümde daire şeklinde olan ve ihtiyaç esnasında kumanda ile otomatik olarak açılan ve tek kullanımlık torbaya sahip bir sürgü içermektedir.

BULUŞUN AÇIKLAMASI

Buluş konusu sürgülü yatağın amacı fiziksel açıdan yatağa bağımlı olan hastaların emosyonel durumları üstünde olumsuz etki yaratmadan defekasyon ihtiyaçlarını gidermelerinin sağlanmasıdır.

Buluş konusu sürgülü yatak, tercih edilen yapılanması temsili görünümlerinin yer aldığı teknik çizimler incelenerek daha iyi anlaşılabilecektir.

MİKRO YASTIKLI AKILLI YATAK

Ayşe SAĞIRKAYA UYĞUN

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖZET

MİKRO YASTIKLI AKILLI YATAK

Buluş, mikro yastıklı akıllı yatak (1) olup, yataktaki basınç noktalarını oluşturan, pnömatik pistonları (5) sayesinde yükselip alçalarak basınç noktalarını değiştirebilen ve hastayı döndürebilen, sıralı mikro yastıklardan (2) meydana gelmektedir.

TEKNİK ALAN

Buluş, sağlık sektöründe uzun süre yatarak tedavi gören hastalarda bası yarasının oluşumunun önlenmesi için meydana getirilmiş basınç şiddeti ve yataktaki nem faktörlerini ortadan kaldıran mikro yastıklı akıllı yataktır.

ÖNCEKİ TEKNİK

Uzun süre yatarak tedavi gören hastalarda genellikle bası yarası görülmektedir. Bası yarasının oluşumunu engellemek hemşirenin, hasta bakıcının, hastadan sorumlu olanın veya hasta yakınının sorumluluğundadır. Bunun için hastanın düzenli olarak yatakta çevrilerek farklı noktalara basınç yaparak yatması sağlanır. Bası yarası gelişmesinde en önemli faktör basınçtır. Basıncın hem süresi hem şiddeti önemlidir. Ortamın nemli olması bası yarası riskini beş kat artırmaktadır.

Buluş konusu mikro yastıklı akıllı yatak, hem hastanın konforunu sağlayarak bası yarası riskini azaltmak hem de hemşirenin, hasta bakıcının, hasta dan sorumlu olanın veya hasta yakınının iş yükünü azaltıp ergonomisini korumak için meydana getirilmiştir.
Buluş konusu yatağın parmak şeklindeki mikro yastıkları sayesinde ve zamanlama programı kullanılarak hastanın basınç noktalarının sürekli olarak değişmesi sağlanmaktadır. Ayrıca yastığa gereksinim duyulmadan sadece yatağın kumandası kullanılarak parmak şeklindeki mikro yastıklar ile hastaya istediği pozisyon verilmektedir.

Buluş konusu mikro yastıklı akıllı yatağın parmak şeklindeki mikro yastıkları ile yatağın üzerinde yeterli havalanma sağlanmakta böylece yatağın nemlenmesini engellenmektedir.

Akıllı yatak bası yarası oluşumuna sebep olan en önemli iki faktörü basınç ve nemi ortadan kaldırır. Yeterli doku perfüzyonu sağlanmış, cildin nemli kalması önlenmiş ve sürekli aynı bölgeye basınç uygulanması engellenmiş olur.

BULUŞUN AÇIKLAMASI

Buluş, mikro yastıklı akıllı yatak olup, parmak şeklinde yastıklar içeren mikro yastıklardan meydan gelen bir yataktır.
Buluş konusu yatak ekte yer alan teknik çizimleri incelenerek daha detaylı anlaşılabilecektir.

SİLİKON TABANLI IV KANÜL

Gülboy AYBAKAN

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖZET

SİLİKON TABANLI IV KANÜL

Buluş, Şekil.2 ve 3 te görüldüğü üzere gövdesi üzerinde sağ ve sol taraflarında yer alan kanatlara (2) sahip bir IV kanül (1) olup, kanatlar (2) ile entegre ve kanatların (2) altında yer alan esnek malzemeden mamul şeffaf silikon bir tabana (3) sahiptir.

TEKNİK ALAN

Bu buluş cilt üzerinde baskı sonucu oluşabilecek tahriş ve buna bağlı enfeksiyonları önlemek amacıyla sağlık sektöründe kullanılan silikon tabanlı bir kanül’dür.

ÖNCEKİ TEKNİK

Piyasada bulunan kanüllerin yan taraflarında elle tutmak için kanatlar bulunmaktadır. Bu kanatlarla tutularak kanülün ucuyla damar içine girilmektedir. Ancak kanatların sert olması, esnek olmaması sebebiyle flaster ile tespit edildikten sonra cilt üzerinde baskı oluşturarak tahrişlere sebep olmaktadır. Özellikle çocuk hastalarda, immun sistemi baskılanmış hastalarda (yenidoğanlar, kemoterapi uygulanan hastalar, steroid tedavisi alan hastalar, uzun süre yoğun bakımda tedavi gören hastalar vb.) bu durum daha çok gözlenmektedir.

BULUŞUN AÇIKLAMASI

Buluşun amacı hastaya kullanılan IV kanül kanatlarının uygulanan bölgelerde cilt üzerinde yarattığı tahrişi önlemek veya en aza indirgemektir.

UTERUS MASAJ KEMERİ

İkbal ENGİN - Meltem SOYHAN

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖZET

UTERUS MASAJ KEMERI

Buluş konusu uterus kemeri, sağlık çalışanlarının lohusaların uterusuna titreşim ile masaj uygulanmasında, böylece atoni kanamalarını önlemede ve uterus kasılmasının yeterliliğini kontrol ederek atoni kanaması erken teşhiste ve tedaviye yardımda, aynı zamanda doktor order ederse kum torbası görevi için basınç ayarlı hava yastığı sistemi ile kanamaları önleyici nitelikte kullanılacaktır.

TEKNİK ALAN

Buluş, tıp alanında sağlık sektöründe post-partumatoni kanamalarını önlemede ve atoni gelişmeden erken teşhiste kullanılmak üzere tasarlanmış basınç ve zaman ayarlı, alarmlı bir uterus masaj kemeridir.

ÖNCEKİ TEKNİK

Obstetrik kanamalar Dünya'da ve Türkiye'de anne ölümünün tek başına ve önlenebilir en sık nedenidir. Primer post-partum hemoraji doğumların % 4-6’sında meydana gelmektedir. Dünya'da maternal mortalite ve morbiditenin en sık nedeni olup, her yıl 140 000 kadın post-partum kanama nedeniyle ölmektedir. Doğumhane lohusa ünitesinde ve sezaryen ameliyatları sonrası post-op ünitede lohusalara atoni kanamalarını önleyici uterus masajı yapmaları hususunda eğitimler verilmektedir. Sağlık çalışanları da bu konuda eğitilmektedir. Normal doğumun veya sezaryen ile doğumun sonrasında uterus masajının lohusa tarafından efektif uygulanması, bebeğini emzirmesi sırasında, anestezinin etkisi, ağrı duyarım endişesi ile pek mümkün olamamaktadır. Sağlık çalışanlarının yetersiz sayıda oluşu da düzenli uterus masajı yapmaya olanak sağlamamaktadır. Atoni kanamalarını önlemede involüsyonun sağlanması için uterusa tüm ayarları önceden yapılabilen bir cihazla kontrollü bir şekilde masaj yapılması hasta güvenliği, konforu ve memnuniyeti bakımından çok önemlidir. Günümüzde Post-partum dönemde atoni kanamalarının önlenmesi için manuel olarak yapılan, aralığı ve basıncı tam olarak ölçülemeyen masajlar uygulanmaktadır. Bilinen teknikte uterus masajı yapan herhangi bir cihaz sök konusu değildir.

Buluş ile post-partum dönemde anne ölüm nedenleri arasında birinci sırayı alan ve hasta güvenliği açısından önemli yere sahip olan kanamaları önlemek ve belirtilen sorunları iyileştirmek hedeflenmiştir.

BULUŞUN AÇIKLAMASI

Buluşun amacı uterus masajına gereksinimlerinin karşılanması, post-partum dönemde atoni kanamalarının önlenmesi ve atoni gelişmenin erken teşhis edilmesini sağlayan bir cihazın meydana getirilmesidir.

Buluş konusu teknik çizimi incelenerek daha iyi anlaşılabilecektir.

KADINLAR İÇİN 24 SAATLİK İDRAR BİRİKTİRME SETİ

Gonca ÖZAY DEMİRKOL

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖZET

KADINLAR İÇİN 24 SAATLİK İDRAR BİRİKTİRME SETİ

Buluş, kadınlar için 24 saatlik idrar biriktirme şişesi olup, kadın anatomisine uygun yapıda bir idrar hunisi (1) ve idrar hunisinin (1) ağzına monte edilecek bir idrar biriktirme şişesinden(3) meydana gelmektedir.

TEKNİK ALAN

Bu buluş, hastanelerde perinatoloji ve nefroloji servislerinde tansiyon sorunuyla yatan gebeler ve böbrek hastası bayanların 24 saatlik idrar biriktirirken yaşadığı sorunları gidermek amacı ile meydana getirilen idrar hunisi ve idrar biriktirme şişesi içeren bir idrar biriktirme setidir.

ÖNCEKİ TEKNİK

24 saatlik idrar toplayan gebe ve böbrek hastası kadınların idrarlarını bir kaba yapıp, biriktirdikleri şişeye aktarmaları gerekmektedir. Bu sırada kaba idrarın tamamının yapılamaması ve idrarın şişeye aktarılırken dışarı dökülmesi gibi sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu süreç gebelerin karınları ve bayanların anatomik yapısı nedeniyle sıkıntılı bir süreç haline gelmektedir. 2003/02346 sayılı faydalı model başvurusunda kadınların normal şekilde çömelerek idrar yapmasının gayri sıhhi veya gayri mümkün olduğu durumlarda ve ortamlarda ayakta hijyenik olarak idrar yapmasını sağlayan kağıt veya plastikten mamul bir boşaltım aparatıdır. 2003/02346 buluşta yer alan kadınların ayakta hijyenik olarak idrar boşaltımını sağlayan harici aparat, kağıt veya plastikten mamul olup, tek kullanımlık bir aparattır. Bununla birlikte idrarın biriktirilmesi için, idrar boşaltma aparatı ağzına monte edilebilen bir şişeye de sahip değildir.
Bilinen teknikte kadınların ayakta idrar yapabilmelerini sağlayan plastikten mamul bir idrar hunisi de mevcuttur. Ancak söz konusu huni monte edilerek idrarın biriktirilebildiği bir şişeye sahip değildir.

Buluş idrarın bir kaba yapılırken dışarı yapılması ve saklama aşamasında dökülmesinin önlenmesi, gebelerin ve böbrek hastası bayanların idrarı kaba yaparken yaşadıkları sorunların çözülmesini sağlamak amacı ile meydana getirilmiştir. Buluş konusu 24 saatlik idrar biriktirme şişesi ayakta tuvalet yapma aparatı ve bu aparata monte edilerek idrarın direkt biriktirildiği bir şişeden meydana gelmektedir.

BULUŞUN AÇIKLAMASI

Buluş konusu 24 saaatlik idrar biriktirme şişesi tercih edilen yapılanmasının temsili görünümlerinin yer aldığı şekiller incelenerek daha net anlaşılabilecektir.

GÜVENLİK KONTROLLÜ CERRAHİ İĞNE

Ayşegül ALİOĞULLARI

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖZET

GÜVENLİK KONTROLLÜ CERRAHİ İĞNE

Buluş, cerrahi operasyon sırasında kullanılan cerrahi sütur iğnesi (1), olup, uç kısım (2), orta kısım (3) ve arka kısım (4) olarak üç bölümden meydana gelen; uç kısmının (2) orta kısmı (3) içerisinde yer alması ve bir güvenlik kilidi (5) ile harekete geçirilen bir tetikleyici (6) içermektedir.

TEKNİK ALAN

Bu buluş, sağlık alanında cerrahi operasyon sırasında sağlık çalışanlarını kesici delici alet yaralanmaları kaynaklı HIV, Hepatit B, Hepatit C gibi bulaşıcı hastalıklardan korumak amacıyla tasarlanmış güvenlik kontrollü cerrahi iğnedir.

ÖNCEKİ TEKNİK

Sağlık çalışanları çalışma ortamında (ameliyathane, serviste yatan hastaya bakım verirken, laboratuvar vb.) çeşitli iş kazalarına maruz kalmaktadır. Kesici delici alet yaralanmaları hastane ortamında meydana gelen yaralanmaların üçte ikisini kapsamaktadır. Bunlardan en önemlilerinden biri ise kesici delici alet yaralanmalarına bağlı HIV, Hepatit B, Hepatit C gibi kan yolu ile bulaşan hastalıklardır. Kesici delici alet yaralanmalarını önlemeye yönelik kesici delici atık kutusu kullanımı, güvenlik kilitli vacutainer, çift kaylı eldiven gibi koruyucu önlemler alınsa da tam koruma sağlanamamaktadır. Yapılan araştırmalarda cerrahların en sık dikiş atarken yaralandığı, bunun cerrahi teknikle ilişkili olduğu, cerrahın dikiş atarken ya da keserken dokuyu parmağı ile desteklemesinden kaynaklandığı gösterilmiştir. Ameliyathane hemşire ve teknisyenlerinin kesici-delici aletleri cerrahlara verirken ya da alırken yaralandıkları ortaya konmuştur.

Buluş ameliyathanede cerrahi operasyon sırasında meydana gelen yukarıda bahsedilen sütur iğnesi kaynaklı kesici delici alet yaralanmalarını önlemek amacıyla tasarlanmıştır. Ana amaç, ucu künt olarak tasarlanmış iğne sayesinde özellikle kan yolu ile bulaşan hastalara uygulanan cerrahi operasyon sırasında meydana gelebilecek kesici delici alet yaralanmalarını ve sağlık personelini kan yolu ile bulaşan hastalıklardan korumaktır.

Buluş, güvenlik kilitli cerrahi sütur iğnesi sayesinde sağlık çalışanları sütur iğnesi kaynaklı iş kazalarından korumakta ve tedavisi olmayan Hepatit B ve Hepatit C gibi hastalıkların bulaşma riskini azaltmaktadır.

BULUŞUN AÇIKLAMASI

Buluş ameliyathanede cerrahi operasyon sırasında meydana gelen sütur iğnesi kaynaklı yaralanmaları önlemek amacıyla tasarlanmıştır.

Buluş konusu sütur iğnesi teknik çizimi incelenerek daha iyi anlaşılabilecektir.

PORTABL UZAKTAN ERİŞİMLİ NST

Asuman TURGUT - Şeker CEYLAN

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖZET

PORTABL UZAKTAN ERİŞİMLİ NST

Buluş, rahım kasılmalarını ölçen TOCO Probu(1), bebek kalp atışını gösteren FK Probu (3), propların anne karnına yapışmasını sağlayan tek kullanımlık elektrotlar (2), Propların sinyallarinin iletilmesini sağlayan sinyal verici (7), sinyallerin iletildiği NST cihazı(4), Verilerin gründüğü monıtör(5) , verilerin görülüp saklanıp depolanabildiği merkezi bilgisayardan (6) oluşmaktadır.

TEKNİK ALAN

Buluş, fetusun oksijensiz kalma olasılığını tarayan, kablosuz elektrotlar içeren problara sahip bir NST cihazı ve bu cihazın aldığı bilgilerin işlendiği bir uygulama programıdır.

ÖNCEKİ TEKNİK

NST(Nonstres Test), Fetusun kalp atışlarının seyrini ve bebek hareketleriyle olan ilişkisini temel olarak “fetal distres” yani bebeğin oksijensiz kalma olasılığının taranmasında kullanılan bir testtir. NST bir cihaz yardımı ile bebeğin hareketleri sonucu kalp atışındaki artma ve azalmaların saptanması ve bunun bir kâğıda yazdırılması için yapılır. Bu amaçla bilinen teknikte kullanılan alete de NST veya kardiyotokografi cihazı adı verilmektedir. Bu cihaz ile anne adayının karın duvarına iki tane elektronik alıcı (prob) kuşaklar yardımı ile bağlanır. Bu alıcılardan biri annenin karnındaki kasılmaları diğeri de bebek hareketleri değişebilen kalp atış hızını kablolar aracılığı ile cihaza ve oradan bir kâğıda yansıtır. Riski olmayan gebeliklerde NST uygulamasının 36. gebelik haftasından sonra haftada bir, 40. Gebelik haftasından sonra ise 2-3 günde bir tekrarlanması önerilir. Riskli gebelerde bu daha sık olarak tekrarlanmaktadır. Gebelerin kimi durumlarda sık sık NST ye bağlanıp 20-30 dakika gibi uzun bir süre sırt üstü yatması gerekmekte ve bu nedenle gebenin hareketleri kısıtlanmaktadır. Buna bağlı olarak da gebe solunum sıkıntısı ve bel ağrıları gibi birtakım problemler yaşamaktadır.

BULUŞUN AÇIKLAMASI

Buluş, gebeye hareket özgürlüğü sağlayan kablosuz problara sahip bir NST cihazıdır. Buluş konusu yatak ekte yer alan teknik çizimleri incelenerek daha detaylı anlaşılabilecektir.

KUVÖZ İÇİ SESE DUYARLI IŞIK

Derya KILINÇ

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖZET

KUVÖZ İÇİ SESE DUYARLI IŞIK

Buluş, yenidoğan MAS, TTN, Prematürite vb. gibi nedenlerle dış ortama sağlıksız bir şekilde gelen bebeklerin yerleştirildiği kuvöz olup, sese duyarlılığı ile bebek ağlamasını algılayan ve bu sesi algılaması ile ışıklı sensörünü yanan bir sese duyarlı bir ışığa sahiptir.

TEKNİK ALAN

Buluş, sağlık alanında kuvözlere yerleştirilen yenidoğan term ya da prematüre bebeklerin ağlamaya bağlı zararlardan korunması amacı ile geliştirilen ağlama sesine duyarlı ışığa sahip bir kuvöz ile ilgilidir.

ÖNCEKİ TEKNİK

Kuvözler bilindiği üzere yenidoğan MAS, TTN, Prematürite vb. gibi nedenlerle dış ortama sağlıksız bir şekilde gelen bebeklerin bulaşıcı hastalıklardan korunması için içerisine yerleştirildiği bir sağlık aracıdır.

Bebeklerin bulunduğu ortamlar Amerikan Pediatri Derneğinin bulgularına göre gece en fazla 20 amper aydınlığında olmalıdır. Bebekler gece ağladığında bu aydınlık düzeyinde bebeğin kuvözünü bulup sorun çözülünceye kadar geçen süreçte bebeğin ağlamaya bağlı kalp atımları yükselir ve kendini bulunduğu yabancı ortamda daha da güvensiz hisseder. Bebeğin huzursuzluğu artar ve hemşire bebeğe ulaşsa bile bebeğin içinde bulunduğu güvensizlikle ağlaması şiddetle devam eder. Bebeğin ilk gelişim evresi olumsuz olduğundan bebeğin taburcu edilmesi ile bu huzursuzluğunda maalesef değişiklik olmaz.

Bebeğin ağlamasının engellenmesinin dolaylı yoldan bebeğin şartlanması ile oluşturmak adına buluş konusu sese duyarlı ışık kuvöz geliştirilerek teknikteki bu sorunun üstesinden gelinmesi amaçlanmıştır.

Buluş bebeğin ağlama sesine duyarlı, sesi algıladığında ışıklı sensörü yanan bir sese duyarlı ışığa sahip kuvözdür. Bu sayede bebek ağlamaya başladığında kuvözdeki sese duyarlı ışık yanacak ve diğer kuvözler arasında bu kuvöz rahatlıkla bulunabilecektir.

BULUŞUN AÇIKLAMASI

Buluşun amacı yeni doğan term ya da prematüre bebekleri ağlamaya bağlı zararlardan korumak amacı ile bebeğin kuvözünün rahatlıkla bulunabilmesidir.

Buluş konusu yatak ekte yer alan teknik çizimleri incelenerek daha detaylı anlaşılabilecektir.

ELEKTRONİK FORMÜL SÜT / ANNE SÜTÜ HAZIRLAMA CİHAZI

Ebru ÇOLAK

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖZET

Buluş, elektronik formül süt / anne sütü hazırlama makinesi olup; formül süt, fantomat, protifar, eoprotein, zeytinyağı besin ögesi kutularının en az birinden besin ögesi alınacak şekilde irtibatlı emme sondaları vesu, formül süt ya da sütten en az birini içeren bir hazne, hazne içinde bir birinci biberon, bir birinci biberon içerisinden sıvının geçişini sağlayan ucunda konektör bulunan emme sondalarından gelen sıvıların aktarıldığı bir ikinci hazne içerisinde yer alan bir ikinci biberondan meydana gelmektedir.

TEKNİK ALAN

Buluş, sağlık sektöründe, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerin enteral beslenmesinin doğru, güvenilir ve daha uygun şartlarda hazırlanmasını sağlayan bir elektronik formül süt/ anne sütü hazırlama cihazı ile ilgilidir.

ÖNCEKİ TEKNİK

Annenin gebelikte beslenmesi kadar, bebeğin doğumundan iki yaşına kadar olan beslenmesi de tüm yaşamını ve ileriye dönük sağlığını etkilemektedir. Yeni doğan bebeğin yetişkinlere göre enerji ve diğer besin öğelerine olan gereksinimi farklıdır. Özellikle Prematüre bebeğe sahip olan annelerde anne sütü çeşitli nedenlere bağlı olarak gecikebilir. Yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeğe verilecek olan formül sütün vücut kalori ve besin öğeleri göz önünde bulundurularak hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca anne sütü/zenginleştirici oranının veya formül süt/su oranının doğru miktarlarda ve steril ortamda hazırlanması bebekte oluşabilecek beslenmeye bağlı komplikasyonları önlemede büyük önem taşımaktadır. Bilinen teknikte yenidoğanların enteral beslenmesi için formül süt hazırlayan bir cihaz hâlihazırda bulunmamakta, yalnızca elle hazırlanmaktadır. Elle hazırlama steril bir ortamda ve tam ölçülerde bir karışım elde edilmesini tam olarak sağlayamamaktadır.

Buluş konusu makine teknikteki bu sorunların üstesinden gelmek amacı ile meydana getirilmiştir. Buluş konusu makine ile yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerin enteral beslenmesinin doğru, güvenilir ve daha uygun şartlarda hazırlanmasını ve böylece beslenmeye bağlı mortalite, morbidite oranlarını azaltmak ve formül sütün kolayca hazırlanmasını sağlamak amaçlanmıştır. Buluş konusu makine ek besin ögelerine ait kutulardan ölçüm yolu ile alınan besin ögelerinin ve anne sütü, su veya süt ile el değmeksizin otomatik olarak bir araya getirildiği bir yapılanmadadır.

BULUŞUN AÇIKLAMASI

Buluş konusu makine (1) doktor orderında belirtilen besin ögelerinden fantomat, eoprotein, protifar ve zeytinyağının,anne sütü ya da formül süt ile belirtilen dozlarda ölçülerek bir araya getirilmesini sağlar. Özellikle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan bebekler için çok önemli olan anne sütünün istenilen miktarda hazırlanmasını ve sütün hazırlanırken zayi olmasını engeller. Daha temiz şartlarda hazırlanıp yenidoğanlarda mortalite ve morbidite oranlarını azaltır. Güvenilirlik artar iş yükünü azaltır.

NEFES ÖĞRETİCİ YATAK

Hanife AYSUNE

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖZET

Prematüre bebeklerde solunum egzersizi yaptırılmasını sağlayan bir nefes öğretici yatak olup; bebeğin göğüs hizasına gelen bölümünde balona sahip yastık , balon ile irtibatlı,balonun şişip–inmesi için mekanik ventilatör devresine bağlanmasını sağlayan balon şişirme aparatı ve bebeğe yuva oluşturur şekilde ve bebeğin kaymasını önleyen çıkıntı kenarları içermektedir.

TEKNİK ALAN

Buluş, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilatöre bağlı 30 hafta ve üstü prematüre bebeklerde solunum egzersizi yaptırılmasını sağlayan bir nefes öğretici yatak ile ilgilidir.

ÖNCEKİ TEKNİK

Prematüre apnesi; genellikle 34 haftanın ve 1800 gramın altında doğan bebeklerde yaşamın ilk gününden sonra görülen ve başka bir sebeple açıklanamayan en sık apne sebebidir. Apne çok sık olursa ventilatör desteği verilir.

Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde prematüre bebeklere (30 hafta ve üstü) anne veya hemşire ile solunum egzersizi yaptırılarak olumlu veriler elde edilmiştir.

Bebeğin solunum egzersizi anne ile şu şekilde yapılmaktadır;

Bebeğin solunum yolları temizlenir. Bebeğin burnuna 𝑂2 yaklaştırılır veya maske ile 𝑂2 verilir. Bebek battaniye ile hipotermi önlenecek şekilde sarılarak annenin omuz göğüs kısmına yüz üstü yatırılır ve bebeğin başı yan yatırılır. Bebek annenin nefes alması ile nefes almaya çalışır. Bebeğin çok fazla yorulmasına izin verilmeden bu egzersiz yaptırılmalıdır.

Bu solunum egzersizi anne ile birlikte yapılmak istenildiğinde; annenin yoğun bakıma yatışının gerekliliği, enfeksiyon artma riski, annenin sezaryen olması, annenin evde başka çocuğunun olması gibi nedenlerden kaynaklı annenin uzun süre yoğun bakımda kalamamalarından dolayı bu solunum egzersizi düzenli olarak yapılamamaktadır. Solunum egzersizi hemşire ile yapıldığında ise, iş yoğunluğunun olması, diğer bebeklerle ilgilenme süresini kısaltması gibi olumsuzluklar meydana gelmektedir. Buluş konusu nefes öğretici yatak bahsedilen uygulamalardaki sorunların giderilerek hemşirenin iş yükünü azaltmak ve bebeğe daha düzenli saatlerde solunum egzersizinin yaptırılması düşüncesi ile tasarlanmıştır.

BULUŞUN AÇIKLAMASI

Buluş, prematüre bebeklerde solunum egzersizi yaptırılmasını sağlayan bir nefes öğretici yatak (1)olup; bebeğin göğüs hizasına gelen bölümünde balona(5) sahip yastık (2), balon (5) ile irtibatlı ,balonun (5) şişip–inmesi için mekanik ventilatör devresine bağlanmasını sağlayan balon şişirme aparatı(3) ve bebeğe yuva oluşturur şekilde ve bebeğin kaymasını önleyen çıkıntı kenarları (6) içermektedir. Buluş konusu yatak (1), bebeğin kaymasını önlemek için, bebeğin cildini tahriş etmeyen yumuşak kemerlere (4) sahiptir. Yastık (2), orta kısmı bebeğin sağa-sola kaymasını önlemek amacıyla kavisli olarak tasarlanmıştır. Buluşun tercih edilen yapılanması anlatılmış olup, esas olarak istemlerde belirtildiği gibidir.

KUVÖZ İÇİNDE ENDOTRAKEAL TÜP ASKISI

Hanife AYSUNE

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖZET

Kuvöz İçinde endotrakeal tüp askısı; kuvözün iç üst kısmından vakum yöntemi ile yapışabilen bir vantuz, yapıştırılan vakumlu vantuzdan aşağıya sarkan,askıya almayı sağlayan kanca ve kancaya askıya alınan, endotrakeal tüpünün havada sabit tutulması sağlayan turnike içermektedir.

TEKNİK ALAN

Buluş, sağlık sektöründe yeni doğan bakım ünitesinde kuvözde mekanik ventilatöre bağlı entübe bebeklerin endotrakeal tüpünün havada sabit kalmasını sağlayan bir kuvöz içinde endotrakeal tüp askısı ile ilgilidir.

ÖNCEKİ TEKNİK

Yeni doğan bebeklerin yaklaşık %2-3 ünde doğumdan sonraki birkaç saat içinde solunum sıkıntısı görülür. Bu görülen solunum sıkıntılarının çoğu geçici solunum sıkıntısıdır. Tedavi olarak solunum sıkıntısı ciddiyetine göre solunum desteği verilir.

Entübe Yenidoğan bebeklerde (özellikle prematüre bebeklerde) bası yarası oluşma riskini ortadan kaldırmak için baş pozisyonunu sık değiştirmek önemlidir. Entübe bebeklerde, Fototerapi Tedavisi gören bebeklerde göz bandının yaptığı bası ve EEG problarının bebeğin başında takılı olan kısımlarına yaptığı basıları azaltmak ve önlemek amacıyla; entübe bebeğin endotrakeal tüpü askıya alınarak, bebeğin endotrakeal tüp tespit yerini değiştirmeden baş pozisyonunu değiştirilebilecektir. Böylece bebeğin baş pozisyonunu rahatlıkla sık değiştirilerek bebeğin deri bütünlüğünün korunması sağlanmış olur.

Tekniğin bilinen durumunda yeni doğan bakım ünitesinde kuvöz içinde entübe bebeğin endotrakeal tüpü imkânlar dâhilinde farklı yollar ile askıya alınmaya çalışılmaktadır. Askıya alınma şekli mevcut imkanlardan elde edilen malzemelerden askı sistemi oluşturulmakta özel bir aparat bulunmamaktadır.

Buluş konusu kuvöz içinde endotrakeal tüp askısı teknikteki bu sorunların üstesinden gelinmesi amacı ile tasarlanmıştır.Buluş, kuvözün iç üst kısımdan yapıştırılan kancaya sahip biraskı ve askının kancasınatakılarak bebeğin endotrakeal tüpüne irtibatlandırılan bir uzunluğu ayarlanabilen turnikeden meydana gelmektedir. Böylece entübe bebeğin endotrakeal tüpünün havada sabit tutulması sağlanmaktadır.

BULUŞUN AÇIKLAMASI

Buluşun amacı yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kuvözde mekanik ventilatöre (solunum cihazına) bağlı entübe bebeklerin endotrakeal tüpünü havada sabit kalmasını sağlayarak; bebeğin daha etkin ventile olmasını ve bebeğin daha konforlu entübasyon süreci geçirmesini sağlayan bir askının elde edilmesidir.

GÜVENİLİR VE PRATİK ÜRODİNAMİ CİHAZI

Zübeyde KÖSE, Nilüfer KALAFAT

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖZET

Ürodinami testinin yapılacağı, işemenin yapıldığı huni, huninin idrarı aktardığı bir ölçüm kabına ve ölçüm kabının konumlu olduğu idrarı tartan teraziye sahip bir muayene masası olup; muayene masasına, işemenin yapıldığı huninin önüne gelecek şekilde takılıp çıkarılabilen portatif bir plastik paravan, ölçüm kabının bir noktasından idrarın bir atık sistemine ya da kanalizasyona boşaltılmasını sağlayacak bir boru, boru üzerinde yer alan, ölçüm kabındaki idrarın boru içerisinden geçerek bir atık sistemine aktarımını sağlayan manuel bir musluktan meydana gelmektedir.

TEKNİK ALAN

Buluş, idrarın depolanması, taşınması ve boşaltılması ile ilgili fizyolojik ve patolojik etkenlerin ortaya konulması ve ölçülmesine yarayan bir nörolojik tanı aracı olan bir ürodinami cihazı ile ilgilidir.

ÖNCEKİ TEKNİK

Üriner sistem; basınç akım ve kuvvetle ilgili fizik ve matematik modellere dayanan ve bu modeller üzerinde tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirildiği ve kullanıldığı özel bir araştırma alanıdır. Nörolojik hastalık şüphesi, sfinkter spazmı olan hastalar, vur, puv, anal atrezi ve mesane ektofisi olan hastalarda ürodinami uygulaması yapılır.

Bilinen teknikte üç çeşit ürodinami uygulaması vardır. Standart ürodinami, video ürodinami, ambulatuar ürodinami.
En sık kullanılan standart ürodinamide; hastaya rektal ve vesikal olmak üzere 2 katater yerleştirilir. Kas ve sfinkter hareketleri gözlemlemek için EMG elektrotları yerleştirilir. Gerekli bağlantılar yapıldıktan sonra hastanın yaşına uygun şekilde belli ayarda sistemin pompası sayesinde mesane içine sıvı gönderilir. Hastanın ilk hissi, sıkışma ve çok sıkışma hissi sorgulanır. İşlem sırasındaki inkontinansı, mesane ve sfinkter aktiviteleri gözlemlenir. Sıkışma ile hastanın önüne işeme yaparken paravan kâğıt konur. İşeme sonrası rezidüel idrar kontrolü yapılır. İşlem sonrası raporlaması yapılır. İşlem bitiminde idrar toplama kabı manuel olarak lavaboya boşaltılır. Muayene masasının, terazinin ve kabın temizliği yapıldıktan sonra diğer hasta alınır.

Bilinen teknikte ürodinami uygulamalarında idrarın toplama kabından boşaltılması işlemi hemşireler tarafından manuel olarak yapılmaktadır. Mevcut kullanılan sistemde işeme sırasında idrar oda içine ve hastaya sıçrayabilmektedir. Boşaltım sırasında idrar, ölçüm kabına ve teraziye hastanın ayağının çarpması sonucu ya da başka bir şekilde dökülebilmektedir. Bu durum iş yükünü ve oda hijyenini olumsuz etkilenmektedir.

Buluş bilinen teknikteki bu sorunların üstesinden gelmek amacı ile meydana getirilmiştir. Buluşun amacı ürodinami odasında yapılan işlemler sonrasında çıkan atıkların güvenli ve sağlıklı bir şekilde doğrudan kanalizasyona boşaltılmasını sağlamaktır.

BULUŞUN AÇIKLAMASI

Buluş ile el değmeden kontrollü, güvenli ve temiz şekilde atıkların boşaltılması sağlanacak, işlemi gerçekleştiren çalışanın iş yükü azalacak, olası kazaların önüne geçileceği için, oda daha az kirlenecek, cihazlar arızadan korunmuş olacak, cihaz arızalarının önüne geçildiği için de mali yük azalacak ve hasta atıkları güvenli bir şekilde ortamdan uzaklaşacağı için de oluşabilecek enfeksiyonların önüne geçilmiş olacaktır.

Bununla birlikte işlemin güvenli ve hızlıca gerçekleşmesi, çalışana zaman kazandıracak, işlem yapılan odada idrar atıklarının lavaboya dökülmesi yerine doğrudan kanalizasyona aktarılması kötü kokuların önüne geçecek, temiz ve ferah bir ortam sağlanacaktır.
Buluş sayesinde bütün gününü aynı oda içinde geçirecek olan çalışanların, daha pratik, güvenilir (enfeksiyon ve kokudan uzak) ve ferah bir ortam da motivasyonu yüksek çalışacaktır.

2020 - Acıbadem Hemşirelik - Tüm Hakları Saklıdır.