Tarihsel Olarak Dünyada ve Türkiye’de Hemşire Kıyafetleri

  • Ana Sayfa
  • Tarihsel Olarak Dünyada ve Türkiye’de Hemşire Kıyafetleri

Aynı işi yapanların giydiği bir örnek giysi olan üniforma, mesleki bir simge olma özelliğini taşır. Herhangi bir başka giysiye göre, onu giyen kişinin daha çok göz önünde bulunmasına neden olur. Hemşirelik mesleği açısından üniforma, hemşirelerin merhametli olduklarına ve bir başkasının bakımı için gerekli bilgiyi kendilerinde bulundurduklarına dair sözsüz özel bir anlam i fade etmektedir. İlk hemşire üniformaları, rahibelerin kıyafetlerinden esinlenilmişti ve XIX. yüzyıl öncesinde orta sınıfa mensup kadınların günlük giysileriyle benzerdi. Bu üniformaların ilk örneklerinin boyları uzundu, kolalıydı, çıkarılabilir yakası man şetleri vardı ve sıklıkla üniformayı kaplayan uzun bir pelerini bulunuyordu. Ancak sağlık çalışanları için üniforma bir simge değil kontaminasyonları önlemek amacıyla ortaya çıkmış işlevsel kıyafetlerdir. Tarihsel süreçte hemşire kıyafetlerinin sıkça değiş mesindeki etkenler , mesleğin iç belirleyicilerinden ziyade din, savaş, siyaset gibi dış belirleyicilerin daha etkin unsurlar olduğu da görülmüştür.

Rahibe Hemşireler

12. ve 13. yüzyıllarda ortaya çıkıp Ortaçağ'da ise tamamen azalan, sonraları yeniden canlanan hastane hemşireliğinin en önemli temsilciliği Sours de Charite/Filles de Charite (Hayırseverlik Kızları) Lazarit Cemaatine üye olup günümüzde de faaliyet göstermektedirler. 1839 yılında birkaç rahibe İzmir'e aynı yıl İstanbul'a d avet edildiler.

Türkiye'de Hemşire kıyafetleri Tarihsel Süreçte

Kaynaklar

  1. http://etkinlik.aydın.edu.tr//haber_detay.asp?haberID=2825 Erişim tarihi: 11/02/2019 saat:15:30
  2. Öner S., Torun S., Kadıoğlu F., Nurse Uniforms’ Evolution as Part of Medicine Cultural Lokman Hekim Journal, 2014;4(1):6-15
  3. Yıldırım, N. (2014). sSavaşlardan Modern Hastanelere Türkiye'de Hemşirelik Tarihi. Vehbi Koç Vakfı Ofset Yayınevi 1. baskı, İstanbul , s 287-289

2020 - Acıbadem Hemşirelik - Tüm Hakları Saklıdır.