3.Uluslararası 9.Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi

3.Uluslararası 9.Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi 09-12 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşti.  Ana teması “Kanıta Dayalı “En İyi” Uygulamalar – Köprüleri Birlikte Kuruyoruz” olarak belirlenen kongrede kanıta dayalı uygulamaların önemi ve yoğun bakım hemşirelerin bu uygulamalardaki rolü vurgulanmıştır.

Acıbadem International Hastanesi KVC Yoğun Bakım Klinik Eğitim Hemşiresi Emine Habibe YILMAZ bu kongrede “Açık Kalp Damar Cerrahisi Sonrası Hastalarda Mediasten ve Toraks Tüpü Çıkarılmasına Bağlı Gelişen Ağrıda Soğuk Uygulamanın Etkisi” başlıklı tez çalışmasını sözel bildiri olarak sunmuştur.

 

2020 - Acıbadem Hemşirelik - Tüm Hakları Saklıdır.