Yönetmelik

Yönetmelik

Hemşirelik Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmeti sunulan kurum ve kuruluşlarda görev yapan hemşirelerin çalışma alanlarına, pozisyonlarına

2020 - Acıbadem Hemşirelik - Tüm Hakları Saklıdır.