Kalp Ve Damar Cerrahisi Hemşireliği Günleri

Modül 1: Enfeksiyon

Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü düzenlenen “Kalp ve Damar Cerrahisi Hemşireliği Günleri” olarak belirlenen ve kalp cerrahisiyle ilişkili tüm konuların derinlemesine işlenmesi ile şekillenen Modül 1: Enfeksiyon” konulu sempozyum 13 Nisan 2019 tarihinde Acıbadem Maslak-1   Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

Kalp ve Damar Cerrahisi hastalıklarının getirisi olan cerrahi ile birlikte devam eden yoğun bakım, servis ve tabuculuk süreçlerinde, değişen teknoloji ile birlikte ihtiyaç duyulan kaliteli hasta bakımını sunmada bilimle hareket etmenin doğruluğuna olan inancımız ile yola çıktık. Dünyada konuşulan ve takip edilen başlıkları süzerek ilk modülü oluşturduk. Bundan sonraki süreçlerde de tüm modüllerde birer konu, tüm ince ayrıntısına kadar işlenmeye devam edilecektir. Bilimsel program, 3 farklı oturum ve 12 konu ile oluşturuldu. Tüm konuşmacılar Acıbadem Sağlık Grubunda çalışan klinisyenlerden oluşturuldu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Acıbadem Maslak Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefi Prof. Dr. Cem Alhan, Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Saliha Koç Aslan tarafından açılış konuşmaları yapıldı.

Açılış konuşmalarının ardından bilimsel programa geçildi. ”Enfeksiyonda Bilgilerimizi Güncelliyoruz” adlı oturumda, KVC Hemşireliği Günleri’nin kurucusu ve Maslak Acıbadem Hastanesi KVCYBÜ sorumlu hemşiresi Uzm. Hem. Melike Çakır tarafından ”Dünya’da ve Türkiye’de Kalp Cerrahisinde Güncel Durum” konusunda sunum yapıldı.  Çakır konuşmasında doğru antibiyotik kullanımının gerekliğine ve antibiyotik kullanımına bağlı direnç gelişimine vurgu yaptı.

Hatice şahin fast track recovery protokolü ile kalp cerrahisi arasındaki ilişkiden bahsederek erken ekstübasyon, erken mobilizasyon ve erken taburculuk sayesinde hastaların hastane enfeksiyonuna maruz kalmaların önüne geçildiğine, mortalite, morbidite ve maliyetin düştüğüne ve tüm bunların kaliteli hasta bakımını yansıttığına işaret etti.

Uğur Şener, kan kullanmanın gerekliliğinin iyi sorgulanmasına, aksi halde transfüze edilen kanda bulunan enfeksiyöz ajanların enfeksiyon ile birlikte, yoğun bakım kalış süresini ve mortalite hızını arttırdığına dikkat çekti.

Hatice Şahin, özellikli hasta gruplarından diyabetik, obez, renal ve solunumsal yetmezlikli hastalara değinerek, ameliyat öncesi dönemde iyi ve detaylı ananmez almanın ameliyat sonrası dönemde hasta bakım kalitesine yansıyacağına ve hasta sonuçlarını olumlu etkileyeceğine vurgu yaptı.

”Kardiyak Cerahide Yara Yönetimi” başlıklı 2. oturumda; ”Yara İyileşmesi”, ”Yara Bakım İlkeleri”, ”Cerrahi Enfeksiyonlar” ve ”İzolasyon ve Profilaksi” konulu sunumlara yer verildi. Sırasıyla temiz cerrahi yaranın tanınması ve sternum ve safen kesilerinde diğer enfekte yaralardan ayırt etmede hemşirelerin iyi bir fizyoloji ve fizyopatoloji bilgisine sahip olmalarının gereklilliğine, ikinci sunumda, yara bakım ilkeleri ve asepsiye, üçüncü sunumda gelişen enfeksiyonlarda cerrahi yaranın yönetimine, dördüncü sunumda ise izolasyonun önemine ve profilaksiye yer verildi.

”Enfeksiyon Kontrolünün Bakıma Yansıması” başlıklı son oturumda ise; yoğun bakımda hasta bakımından önce, yoğun bakım ortamının hasta alımına uygun hale getirilmesinde hepa filtre sistemden, klavyelere kadar temizliğin önemine, kullanılan tıbbi ekipman ve cihazların nasıl temizleneceğine ve hasta bakımında nelere dikkat edileceğine vurgu yapıldı. 2. sunumda servis süreci ve hastanın taburculuğunda enfeksiyonu önlemede hasta, hemşire ve hasta yakını uyumuna dikkat çekildi. 3. sunumda kalp cerrahisi ve enfeksiyonla ilişkili olduğu düşünülen tüm girişim ve tedavilerde kanıta dayalı uygulamalara yer verildi. 4. sunumda ise katılımcıların ilgili ve merak ettikleri konularda bundan sonraki süreçlerde bilimsel bilgiye ulaşmalarında ilk basamak olan literatür taramaya ve litratür taramanın nasıl yapılacağına yer verildi.

Tüm oturumların sonunda ilk modülün çıktıları arasında;

-ilk modül olan ”Enfeksiyon”un kurum içerisinde diğer lokasyonlara ulaştırılmasına,

-Ortak dili konuşmak adına ”Acıbadem Sağlık Grubu- Yoğun Bakımlar Enfeksiyon Kontrol Rehberi” hazırlanmasına,

-Akılcı İlaç kullanım politikasına uygun olarak antibiyotiklerin kullanımı için antibiyotik kartlarının hazırlanmasına,

-Farklı ortamlardan, farklı yerlerden, farklı zamanlarda kültürler alınarak pandemi olmadan da durum tespiti yapmak adına bilimsel çalışma planmasına ve ATADEK’e gönderilmesine,

-İşlenilen modüllerden hazırlanan soruların yıl sonunda yapılan eğitim ihtiyaç analiz sınavında sorulmasına,

-Bu sınavdan elde edilen başarıya göre kişilere kalp ve damar cerrahisi hemşireliğinde yetkinlik sertifikası verilmesine ve belli dönemlerde yeniden sertifikalandırma için yine kişilerin sınava tabi tutulacağına karar verildi.

Katılımcılar programdan duydukları memnuniyetlerini dile getirirken, bu tür organizasyonlara olan ihtiyacın yoğun olduğunu ve tekrar düzenlenmesi ile ilgili önerilerini iletti. Alınan kararlar ardından program sona erdi.

 

 

2020 - Acıbadem Hemşirelik - Tüm Hakları Saklıdır.