Organ Nakli: Bakım ve Tedavide Yeni Boyutlar: Kemik İliği Transplantasyonu Sempozyumu

Kemik iliği transplantasyonu alanında son gelişmeleri, bakımı, klinik uygulamaları ve tedavi yöntemlerini paylaşarak, sağlık profesyonelleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etmek ve nakil sonrası hastalarda gelişebilecek komplikasyonların önlenmesi veya erken dönemde yönetilmesi için yeni tedavi stratejileri ve teknolojileri tartışmaktır amacıyla 22 Eylül 2023 tarihinde Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü iş birliği ile birlikte Acıbadem Üniversitesi Atakent hastanesi Konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. Kemik İliği Transplantasyonu Sempozyumu, Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Direktörü Sayın Dr. Celal Dağ, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve se mpozyum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sayın Nermin Ocaktan ve Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Yetişkin Kemik İliği Transplantasyon Hekimi Prof. Dr. Sayın Süleyman Sami Kartı’nın açılış konuşması ile başlamıştır.

Sempozyumun 1. Oturumunda Kemik İliği Transplantasyonu Nedir, Tarihsel Gelişimi, Yasal Süreci Ve Kime Neden Yapıldığını’ anlatmak üzere Dr. Öğr. Üyesi Sayın Ant Uzay, Hastanın Nakil Öncesi Bakım Yönetimini anlatmak üzere Hematoloji Sorumlu Hemşiresi Sayın Zübeyde Esentürk ve Kemik İliği Trasplantasyonu Öncesi Ve Sonrası Psikolojik Hazırlığı anlatmak üzere Uzm. Kl. Psikolog Şevin Özen’e söz verildi.

Sempozyumun 2. Oturumunda ise; Gastrointestinal Sistem Komplikasyonlarının Fizyopatolojisini’ anlatmak üzere Prof. Dr. Sayın Fatih Oğuz Önder, Kemik İliği Transplantasyonu Sonrası Komplikasyonlara Yönelik Bakım Yönetimini’ anlatmak üzere Kemik İliği Transplantasyon Sorumlu Hemşiresi Sayın Elif Çağlı ve Kemik İliği Transplantasyonu Sonrası Beslenme Yönetimini’ anlatmak üzere Dyt. Zeynep Acar söz verildi.

 

Sempozyuma Acıbadem sağlık grubu hastaneleri, diğer hastaneler ve üniversitelerden toplam 78 kişi katılım sağlamışlardır.  Katılımcıların sorularının cevaplanması ve olumlu geri dönüşleri ile sempozyum sonlandırılmıştır.

2020 - Acıbadem Hemşirelik - Tüm Hakları Saklıdır.