Reiki ve İyileşmede Kullanımı

Reiki; Rei ve Ki sözcüklerinden oluşan Japonca bir kelimedir. Rei; “her yerde var olan”, Ki ise “yaşam enerjisi,  gücü” anlamı taşımaktadır. Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezi Reiki yöntemini tamamlayıcı ve alternatif terapilerin sınıflandırmasında bir enerji terapisi olarak listelemektedir.

Literatürde Reikinin çıkış şekli hakkında farklı yorumlar bulunmasına rağmen 19.YY da Japonya’da Mikao Usui tarafından keşfedildiği kabul edilmektedir. Usui keşfettiği reiki yöntemini, özünü bozmadan iyileştirmede yeniden kullanılmasını sağlamıştır. Bu uygulamayı birçok kişiye öğretmiş, reiki okulları açmış, hasta ve yaralıları tedavi ederek uygulamanın Avrupa’ya yayılımını sağlamıştır.

Türkiye’de reiki uygulamaları 1980 yılında Muhsin Doğrular tarafından geliştirilmiş ve tamamlayıcı tıp olanağı olarak son yıllarda yaygınlaşmıştır. Yalçın ve arkadaşlarının bildirdiğine göre; ülkemizde 3200 reiki uzmanı bulunmaktadır.

Reikinin temelinde bir enerji merkezinde blokaj veya tıkanıklık oluşması durumunda dengesizliğin meydana gelmesi esasına dayanır. Enerji elle dokunularak aktarılır. Aktarılan enerji reiki alıcısının ihtiyacına göre belirlenir.

Reiki uygulamasında vücudumuzda “çakra” adı verilen enerji merkezleri bulunmaktadır. Her çakra bir enerjinin giriş kapısı olarak değerlendirilir. Eğer bu giriş kapılarından bir yerinde bir tıkanıklık meydana gelirse vücudun enerji alımının güçleştiği ve hastalıkların, davranış bozukluklarının oluştuğuna inanılmaktadır. Bu çakralar omurga boyunca, büyük salgı bezleri ve sinir ağı merkezleriyle çakışmaktadır. Bu şekilde çakralar ve salgı bezlerinin ortak çalışması ile bedende bir hareket oluşmaktadır.

Reiki uygulayıcısı, insan vücudunun enerji merkezlerine elle dokunarak vücutta oluşan enerji yetersizliklerini gidererek vücudun enerji dengesini kan ve lenf dolaşımını sağlar, otonomik sinir sistemini uyarır.

Reiki yöntemi uygun eğitimi alan kişiler tarafından uygulanmaktadır. Eğitim üç seviyede gerçekleşmektedir. Birinci seviye reiki eğitimi, fiziki vücudun enerji seviyesini arttırmaya yöneliktir.. İkinci seviye Reiki eğitiminde ise katılımcıların daha yüksek seviyelerde reiki enerjisi ile uyumlu olmalarını ve uygulayıcıların şifa yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Bu seviyede şifa sembolleri kullanılarak zihni kullanmayı ve enerji transferi yapmayı, uzağa reiki göndermeyi, enerjinin gücünü arttırmayı ve şifaya odaklanılması sağlanır. Üçüncü seviye reiki eğitimi üstatlık olarak kabul edilmektedir. Bu seviyede uygulayıcıya daha yüksek enerjilere kanalize olmayı sağlamak için üstatlık sembolleri öğretilir.

Reiki; hemşirelik kuramcılarından Rogers’ın “Üniter (bütüncül) İnsan Teorisine” dayanmaktadır. Rogers’ın teorisine göre tüm maddeler enerjilidir. Bu enerji yollarıyla insan ve çevre birbiri ile etkileşim halindedir. Rogers 1992 yılında enerji alanlarının hem canlının hem de cansızın temel birimini oluşturduğunu ve enerji alanlarının alış verişe ve genişlemeye uygun olduğunu bildirmiştir. Erdoğan ve arkadaşları Reiki isimli derlemelerin de Rogers’ın bu kuramından etkilenen Dr. Kriger ve Kunz’un ellerle dokunularak yapılan bu yöntemi 1970’li yıllarda hemşirelere ve diğer sağlık profesyonellerine öğrettiğini, eğitim müfredatının geliştirilip bu konunun eklenmesini sağlayarak, yüksek lisans düzeyinde eğitim verilmesini sağladıklarını, bu olaydan sonra reikinin bir şifa tekniği olarak sağlık profesyonelleri tarafından yaygın olarak kullanılmasında önem kazandığını iletmişlerdir.

Yalçın ve arkadaşları; Reikinin yaşam bulgularının normal düzeye ulaşmasını sağladığını, ağrıyı azalttığını, uykuyu kolaylaştırdığını, yorgunluğu ve depresyonu giderdiğini, stresi azaltarak gevşemeyi sağladığını, benlik saygısını arttırdığını iletmişlerdir.

Karahan; Reikinin sadece davranışlar değil, sağlık üzerine de olumlu etkileri olduğunu iletmiştir. Reiki sırasında parasempatik sinir sisteminin aktivitesi artar, immunglobulin A düzeyi yükselir ve kortizol gibi stres hormonlarının salınımı azalarak tam bir gevşeme sağlanır. Böylece kan basıncı düşer ve kalp hızı yavaşlar. Bu sayede içsel blokajlar çözünerek vücut toksinlerden arınır.

Share Reiki dokunma terapisinin, iyileşmeyi hızlandırmada, stresi azaltmada, gevşemeyi arttırmada daha sık kullanıldığını ve psikolojik rahatlamanın yanı sıra olumlu düşünme tekniklerini geliştirmede etkili olduğunu iletmiştir.

Hall Colorado Üniversitesinde yapılan bir çalışmada Reiki konusunda eğitimli kişilerin ellerinin etrafında manyetik alanlar keşfedildiğini, manyetik alanların frekanslarını alfa ve teta aralığında kaydedildiğini ve bu frekansların beyinde görülen frekanslara benzer olduğunu rapor etmiştir.

Japonya’da yapılan bir çalışmada manyetik dalgaların dokudan geçtiği, bu akımların hücrelerdeki elektronlara ısı verdiği, bu ısının da kas ağrısı ve şişmelere iyi geldiğini bildirmiştir.

Cassidy ve arkadaşları ameliyat öncesi reiki uygulamasını incelemişler ve reiki uygulamasının grubun nabız hızında, kan basıncında, anksiyete ölçeğinde önemli ölçüde farklılıklar olduğunu bildirmişlerdir.

Olsin ve Hanson ağrıda reiki yönteminin kullanımıyla ilgili yaptıkları çalışmada, reiki uygulaması sonrasında ağrı farkının önemli derecede azalma gösterdiğini bildirmişlerdir.

Sonuç olarak; reiki dokunma terapisi, hasta/sağlıklı bireylerin fiziksel ve/veya ruhsal yönden iyileştirici ve rahatlatıcı, ilaç tedavileri gibi yan etkilerinin olmaması, kolay uygulanması, güvenli ve ekonomik oluşu nedeni ile hemşirelerin bağımsız fonksiyonları doğrultusunda uygulanabileceğini düşündürmüştür.

Ancak reiki uygulamasının ülkemizdeki uygulanabilirliğinin ve etkinliğinin belirlenebilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

KAYNAKLAR

 1. Cassidy N, Collins K, Cry D, Magni K. The effect of reiki on women’s preoperative anxiety in an ambulatory surgery center. Journal of Perianesthesia Nursing, 2010; 25(3):196-198.
 2. Karahan Y. Usui Reiki Işığı.1st ed. İstanbul: Kozmik Kitaplar.
 3. Olsin K, Hanson J. Using Reiki to manage pain: a prieminary report. Cancer Prev Control. Jun;1(2):108-113.
 4. Shore A.G. Long-term Effect of energetıc healing on symptoms of psychologıcal depression and self-perceıved stres. Altern ther Health Med. 10:42-48.
 5. Yalçın H, Işık A. Çocuk Eğitiminde Reiki Yöntemi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkıc Volume 8/6 Spring 2013.
 6. Sağkal T, Eşer İ. Hemşirelikte yeni bir uygulama: reiki dokunma terapisi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2011; 4(1).
 7. Erdoğan Z, Çınar S. Reiki: Eski Bir İyileştirme Sanatı-Modern Hemşirelik Uygulaması. Kafkas J Med Sci 2011;1(2):86-91.
 8. Yüce Ö.Y. Reiki ve Diyabet. Acta Medicana Alanya 2017:1-2.
 9. https://www.yogahouse.cl/bija-mantras-estos-los-sonidos-activan-armonizancada-chakra/ Erişim Tarihi: 22.11.18
 10. http://energyartistjulia.bigcartel.com/product/chakra-healing-energy-print Erişim Tarihi: 22.11.18

Hazırlayan: Ülker Güler

Acıbadem Kocaeli Hastanesi

Genel Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Hazırlama Tarihi:19.11.2018

 • Paylaş

Önceki Yazı İyileşme ve İyileştirmede Sanatın Etkisi
Sonraki Yazı Küçük Savaşçı

Yorumlar

Yorum Bırak

2020 - Acıbadem Hemşirelik - Tüm Hakları Saklıdır.