5. Uluslararası 13. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Gerçekleşti …

5.Uluslararası 13. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi 16-19 Kasım 2023 tarihlerinde Kuşadası’nda gerçekleştirilmiştir. Kongre kapsamında 579 katılımcı, 54 konuşmacı /oturum başkanı, 5 adet kurs, 301 bildiri ve 579 kişilik katılım ile gerçekleşmiştir.

Kongreye Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Ameliyathane ve MSÜ Koordinatörlüğü’ nden İlknur Yayla, Gönül Eser Mete ve Karin Demirci konuşmacı ve oturum başkanı olarak davet edilmiştir.

Ameliyathane ve MSÜ Koordinatörü İlknur Yayla, Ameliyathane ve MSÜ Koordinatörlüğü Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Karin Demirci, Ameliyathane ve MSÜ Koordinatörlüğü Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Gönül Eser Mete,  tarafından “Cerrahide Güncel Konularda Hemşirelik Deneyimleri” konulu   kurs verilmiştir. Kurs kapsamında “Microtia”  ve “V Notes Ameliyatları” Karin Demirci, “Siyam İkizleri” Gönül Eser Mete, ve “Yanıklarda Kök Hücre Tedavisi” İlknur Yayla tarafından sunulmuş olup katılımcılar tarafından ilgiyle izlenmiş ve 49 kişi katılım sağlamıştır.

Panel başkanlığını Prof. Dr. Ayfer Özbaş ve Vildan Tanıl’ın yürüttüğü Ameliyathanede Malpraktisler ve Hemşirelik Yaklaşımı konulu panelde “Kimlik Doğrulama” konusunu Ameliyathane ve MSÜ Koordinatörlüğü Eğitim Gelişim Hemşiresi Karin Demirci, “Sayım” konusu Ameliyathane ve MSÜ Koordinatörlüğü Eğitim Gelişim Hemşiresi Gönül Eser Mete tarafından sunulmuş olup oturum sonunda katılımcıların sorularına yer verilmiştir.

Aynı panelde Ameliyathane ve MSÜ Koordinatörü İlknur Yayla tarafından panelde yer alan “Kimlik Doğrulama”, “Sayım” , “Elektrikli Cihaz Yanıkları”, “ Basınç Yaralanmaları” konularında “Örnek Çözümlemeler”  sunumu gerçekleştirilmiş olup kongre öncesi katılımcılara gönderilen malpraktis örnek vakalarına ait  anket sonuçları da  paylaşılmış ve panel interaktif olarak tamamlanmıştır.

International Session 1: Quality of Life Related Surgery oturumunda Ameliyathane ve MSÜ Koordinatörlüğü Eğitim Gelişim Hemşiresi Karin Demirci tarafından Positive Changes konusu sunulmuş olup tartışma bölümünde katılımcılara söz verilmiştir. Oturum başkanlığı Prof. Dr.İlknur Kepenekci Bayram ve Hemşire Michael Elin tarafından yürütülmüştür.

Konferans başkanlığını Prof. Dr. Nevin Kanan ve Doç. Dr. Yelda Candan Dönmez ‘in yürüttüğü EORNA 2023 Teması “Öğren,Liderlik Et, İlham Ver” panelinde Ameliyathane ve MSÜ Koordinatörü İlknur Yayla tarafından “İlham Ver” sunumu gerçekleştirilmiştir. Sunumunda farklı bakış açılarına yer veren İlknur Yayla ilgiyle izlenmiştir.

Sözel bildiri oturumlarında farklı salonlarda Ameliyathane ve MSÜ Koordinatörü İlknur Yayla, Ameliyathane ve MSÜ Koordinatörlüğü Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Karin Demirci, Ameliyathane ve MSÜ Koordinatörlüğü Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Gönül Eser Mete oturum başkanlığı görevlerini yürütmüşlerdir.

2020 - Acıbadem Hemşirelik - Tüm Hakları Saklıdır.