Acıbadem Dr.Şinasi Can Hastanesi Ortopedi Günleri: Multidisipliner Söyleşi

Acıbadem Dr. Şinasi Can Hastanesi tarafından düzenlenen “Multidisipliner Bakım Söyleşi”si Acıbadem Sağlık Grubu çalışanlarına duyurularak ilk oturumu webinar üzerinden 30 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Söyleşi programında Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı hekimlerimizden Dr. Adnan Abbasoğlu, Prof. Dr. Selami Çakmak, Prof. Dr. Mehmet İşyar “Geriatri Hastalarında Kalça Kırıkları” nü, ortopedi servisi Klinik Eğitim Hemşiresi Alev Yazıcı ise “ Geriatrik Hastada Kalça Kırıkları ve Hemşirelik Bakımı”  konulu sunumu gerçekleştirdi.

Yaşlı popülasyonda çok önemli bir yeri olan ve 60 yaş üstü hastaların tüm kemik sorunlarının %84’ünü oluşturan kalça kırıkları ile ilgili;

  • Kalça kırıklarının dünyadaki ve ülkemizdeki istatistikleri
  • Klinikte uygulanan genel yaklaşım
  • Uygulanan tedavi yöntemleri
  • Kalça kırıklarında dikkat edilmesi gerekenler
  • Preop dönemde önemli olan noktalar ve postop dönemde hemşirelik bakımına yer verildi.

Multidisipliner bakımın önemi örnek vakalar ile anlatıldı. Katılımcıların soruları ve katkıları alındıktan sonra programa son verildi.

Uzm. Hem. Gurbet Aslan moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa 70 katılımcı olup konuşmacılar ve katılımcılar ile birlikte verimli bir program gerçekleştirilmiştir.

 

2020 - Acıbadem Hemşirelik - Tüm Hakları Saklıdır.