Acıbadem Maslak Hastanesi “Hemşirelik Bakım Konseyi”

Acıbadem Maslak Hastanesi’nde; sunulan hemşirelik bakım hizmetlerinin ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda, güvenli, etkili, hasta odaklı, zamanında, eşit ve verimli olmasını sağlamak amacı ile belirlenen hastaları değerlendirerek; tartışmak,  tetkik ve tedavi planı üzerinden ilgili branşlar ile fikir paylaşımında bulunmak amacı ile Hastane Direktör Yardımcısı Uzm. Hem. Serpil İsabetli’nin liderliğinde “Hemşirelik Bakım Konseyi” kuruldu.

Konseyin kuruluş amacı, üyeleri, hasta belirleme kriterleri, toplanma sıklığı, raporlama şekli belirlendikten sonra, ilk konsey 23.02.2023 tarihinde gerçekleştirildi.

İki haftada bir toplanan konsey sonrasında oluşturulan iş listesi doğrultusunda konsey çıktıları takip edilmeye başlandı. 4. Konseyden sonra düzenlenen toplantı ile tüm yönetici hemşireler bilgilendirildi.

8.Hemşirelik Bakım Konseyinin gerçekleştiği 22.06.2023 tarihine kadar, hemşirelik bakım sürecini etkileyen, kolaylaştıran cihazların tespiti (glikoz takip sistemi, öksürtme cihazı, sakşınlı ağız bakım seti), yeni ürünlerin (havalı yatak, saç yıkama cihazı) temini, prosedür ve talimatlarda düzenleme ve revizyon ihtiyaçlarının belirlenmesi, elektronik formlarda gerekli olan iyileştirmelerin yapılması gibi pek çok konu ele alındı. Hastadan sorumlu primer hemşire ve yönetici hemşireler, klinik alan dışında bir toplantı salonunda bir araya gelerek, iş analizi yapma ve hasta bakım performanslarını değerlendirme, geliştirme fırsatı buldu.

Hastanede yatış günü, hasta bakım sınıflandırma skoru ve bakım ihtiyaçlarının yüksek olması gibi kriterler doğrultusunda, konsey üyelerinin ortak kararı ile belirlenen hastaları değerlendirmeye devam edecek olan konseyin, kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının klinikte hayata geçirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Konseyin gelecekte yapılacak daha iyi uygulamalara öncülük etmesi ve meslektaşlarımıza fayda sağlamasını temenni ediyorum.

Uzm. Hem. Buket Çakır

23.06.2023

 

2020 - Acıbadem Hemşirelik - Tüm Hakları Saklıdır.