Nozokomiyal Enfeksiyonlarda Bandle Önemi

Acıbadem Eskişehir Hastanesinde Nozokomiyal Enfeksiyonlarda Bandle Önemi  söyleşisi 21 Aralık 2023 tarihinde webinar üzerinden gerçekleşti.

Söyleşide Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Sn. Leman Budak  enfeksiyon kontrol demetlerinin göstergelerde kullanımında kanıt olarak gösterilen Nozokomiyal Enfeksiyonlarda Bandle” öneminden bahsetti. Günümüzde enfeksiyon kontrol demetleri;  Ventilatör İlişkili Pnömoni (VİP), Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu (SKİ-KDE), Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonu (Kİ-ÜSE), Cerrahi Alan Enfeksiyonu (CAE) Dirençli gram negatif mikroorganizmaların yayılmasının önlenmesine yönelik uygulanan enfeksiyon demetlerini detaylı olarak sundu.

Sn. Budak’ın sunumundan sonra Genel Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Sn. Zuhal Kökçü Nozokomiyal Enfeksiyonlarda Bandle” uygulamada formların nasıl kullanılması gerektiğinden bahsetti.

Söyleşiye toplam 35 kişi katılmış olup sunum sonrası konuşmacılara katılımcıların soruları yönlendirilerek program sonlandırıldı, katılımcılar ve konuşmacılarla birlikte verimli bir program gerçekleşmiştir.

2020 - Acıbadem Hemşirelik - Tüm Hakları Saklıdır.