Ameliyathane Hemşireliği Bilgi Güncelleme Sempozyumu-3 Gerçekleşti

DSÖ’nün 2023 yılı için belirlediği “Hasta Güvenliği İçin Hastaların Sesini Yükseltin” temasıyla çok değerli konuşmacılarımız ve hasta güvenliğine gönül veren meslektaşlarımızın katkılarıyla Acıbadem Sağlık Grubu olarak bu yıl “Ameliyathane Bilgi Güncelleme Sempozyumu” ilk kez “17 Eylül Dünya Hasta Güvenliği Günü” kapsamında 15 Eylül 2023 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Sempozyuma kurum içi 201 ve kurum dışı 249 kişi olmak üzere toplam 450 kişi katılım gösterdi.

Ameliyathane Hemşireliği Bilgi Güncelleme Sempozyumu-3 programının moderatörlüğü Ameliyathane ve MSÜ Koordinatörü Uzm. Hem. İlknur Yayla tarafından yürütüldü. “17 Eylül Dünya Hasta Güvenliği Günü” kapsamında,  DSÖ’nün belirlediği “Hasta Güvenliği İçin Hastaların Sesini Yükseltin” temasıyla “Ameliyathanede Hasta Güvenliği İçin Hasta Katılımı”, “Sağlıkta Sürdürülebilir Uygulamalar: Ameliyathanede Karbon Ayak İzini Azaltmak”, “Ameliyathanede Hasta Bakımını ve Güvenliğini Optimize Etmede Verimli Kaynak Yönetimi”, “Ameliyathanede Yetkin Hemşire Gücünün Sağlanması: Optimal Hasta Sonuçları İçin Ameliyathane Hemşirelerinin Güçlendirilmesi” konulu dört sunum gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşması Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Uzm. Saliha Koç Aslan tarafından yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri ve uluslararası ortakları, hastalara zararı azaltmak için dayanışma ve birlikte hareket etmeye çağırdığı ve Dünya Hasta Güvenliği Günü, DSÖ’nün küresel halk sağlığı günlerinden biri olduğu,  her yıl 17 Eylül’de kutlandığı ve hastaların güvenliği konusunda küresel farkındalığı artırmayı amaçladığına açılış konuşmasında yer verildi.

“Ameliyathanede Hasta Güvenliği İçin Hasta Katılımı” konusu Prof. Dr. Meryem Yavuz Van Giersbergen tarafından paylaşıldı. Meryem Yavuz van Giersbergen konuşmasında, Hasta ve aile katılımının, sağlık hizmetlerinde güvenliği ilerletmek için çok önemli bir strateji olduğunu ve bu doğrultuda araştırma sonuçlarına göre hasta ve aile katılımının, zarar yükünün azaltılmasında etkili olduğunun altını çizmiştir.

“Sağlıkta Sürdürülebilir Uygulamalar: Ameliyathanede Karbon Ayak İzini Azaltmak” konusu Prof. Dr. Filiz Öğce Aktaş tarafından paylaşıldı. Filiz Öğce Aktaş konuşmasında, hastanelerin sağlık hizmetleri toplamında önemli oranlarda karbon ayak izine sahip olduğundan ve yüksek oranda enerji ve kaynak tüketerek, büyük miktarda atık ürettiklerinden bahsetmiştir.

“Ameliyathanede Hasta Bakımını ve Güvenliğini Optimize Etmede Verimli Kaynak Yönetimi” konusu Dr. Öğr. Üyesi Nermin Ocaktan tarafından paylaşıldı. Nermin Ocaktan konuşmasında Her ameliyatın güvenli, etkin ve ekonomik şekilde yapılabilmesinin verimli kaynak yönetimi ile mümkün olabileceğinden bahsederek, etkin kaynak yönetimini etkileyen faktörler için kullanılan modellere yer verdi.

“Ameliyathanede Yetkin Hemşire Gücünün Sağlanması: Optimal Hasta Sonuçları İçin Ameliyathane Hemşirelerinin Güçlendirilmesi” konusu Uzm. Hemşire Betül Yalçınkaya tarafından paylaşılmıştır. Betül Yalçınkaya konuşmasında, sağlık hizmetlerinde teknolojinin gelişmesi ve uzmanlaşmanın yaygınlaşması ile yüksek beceri düzeyine sahip olan hemşirelere olan ihtiyacın arttığını ve yetkin hemşire gücünün bakım kalitesi ile tıbbi hatalara olan etkisinin önemini vurguladı.

Programın kapanış konuşması Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Uzm. Saliha Koç Aslan tarafından yapılmıştır.  Program sonunda tartışma bölümünde katılımcıların soru ve katkılarına yer verildi. Katılımcılar programdan duydukları memnuniyetlerini dile getirirken, konuların dikkat çekici olması ve farkındalık yaratması nedeniyle verimli olduğunu ve programın devamlılığının sağlanması konusunda önerilerini ilettiler. Konuşmacılara, düzenleme kuruluna ve üyelere teşekkür belgeleri elektronik olarak gönderildi.

2020 - Acıbadem Hemşirelik - Tüm Hakları Saklıdır.