Kanguru Bakımı Hakkında Bunları Biliyor Musunuz?

 1. Kanguru bakımı bebek ile ebeveyn arasındaki etkileşimi sağlayarak, bebeğin yalnız bezi ile ebeveynin çıplak göğsüne yüzüstü ve dik bir pozisyonda yerleştirilmesi ile ten tene temasın sağlandığı bir yöntemdir (1). Bu yönteme kanguru bakımı denilmesinin sebebi kanguruların yavrularını keselerinde aynı şekilde taşıyıp büyütüyor olmasıdır (2).
 2. KB ilk kez 1979 yılında Edgar Rey Sanabria ve Hector Marinez tarafından Colombia Bogota’da düşük doğum ağırlıklı bebeklerin bakımı için kuvöz bulunamadığında bebeğin vücut ısısını koruyabilmek amacıyla Anne ve Çocuk Entitüsünde kullanılmıştır (2).
 3. Kanguru bakımı bebeğin yaşam bulgularının stabilleşmesini ve sinir sisteminin gelişimini sağlayarak metabolik adaptasyon sürecinin hızlanmasını sağlar (1, 3).
 4. Kanguru bakımı yapılan bebeklerde hipotermi ataklarının önemli oranda azaldığı, aktif uykularının daha kısa sakin uyku dönemlerinin daha uzun sürdüğü ve uyanık olduğu dönemde daha aktif oldukları belirtilmektedir. Bebeklerin invaziv girişim sırasında ve sonrasında ağrı yanıtlarının azaldığı da belirtilmiştir (4,5).
 5. Yoğunbakımın bebek ve ebeveyn üzerindeki olumsuz etkilerini azaltarak bebeklerde korku ve anksiyete oranını düşürür, bebeği erken taburculuğa hazırlar. (1, 3).
 6. Bu yöntem anne-bebek arasındaki bağlılığın başlatılmasında önemli bir adımdır. Erken dönemde uygulandığında olumlu anne-bebek etkileşiminin kurulmasına ve emzirmenin başarılı bir şekilde başlanmasına destek olur (6).
 7. Kanguru bakımı ile annelerin bebeklerini daha erken emzirmeye başladığı, kaygı, stres ve depresyonun azaldığı görülmüştür. Ailelerin anne-baba rollerine adaptasyonunun daha hızlı olduğu, yenidoğana bakabilme becerisi ve kendine güveni geliştirdiği saptanmıştır (7).
 8. Özel malzeme ve maliyet gerektirmediği için birçok ülkede anneler ve sağlık personeli tarafından kabul gören ve uygulanan bir yöntemdir (8).
 9. Yenidoğan bakımında kullanılan kanıta dayalı bir hemşirelik uygulamasıdır. Yenidoğan yoğun bakım hemşireleri bu yöntemin uygulanması ve geliştirilmesinde çok önemli bir role sahiptir (4).
 10. Ülkemizde yapılan çalışmalarda kanguru bakımının etkin olarak kullanılmadığı görülmektedir (4).
 11. Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesin’de çalışan hemşireler ile yapılan çalışmada hemşirelerin kanguru bakımını destekledikleri fakat çalışan sayısının yetersiz olması, uygun fiziki ortamın olmaması ve iş yoğunluğunun fazla olması sebebiyle uygulayamadıkları saptanmıştır (9).
 12. Ebeveynlerin enfeksiyon riski nedeniyle yenidoğan yoğun bakıma girişine izin verilmemesi nedeni ile ebeveynlerin %88,9’unun bebeklerinin bakımına katılım sağlayamadıkları ve bu sebeple stres düzeylerinin yüksek olduğu saptanmıştır (10).
 13. Kanguru bakım uygulamasının etkilerine ilişkin kanıta dayalı çalışmaların planlanarak elde edilen sonuçların hasta bakımına entegre edilmesi, uygulayıcılar için gerekli eğitimlerin planlanması ve farkındalığın oluşturulması ile kanguru bakımı uygulamasının dünya genelinde uygulanma oranı arttırılabilir (1).

 

KAYNAKLAR

 1. Erenel Ş. A., Topraklı Ü. F. (2018). “Sezaryen Doğumlarda Baba İle Bebek Arasında Kanguru Bakımı Alternatif Bir Uygulama Olabilir Mi? “ Jinekoloji- Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 15(2): 75-79.
 2. Dikeç G., Soğum D. (2020). Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde Uygulanan Kanguru Bakımının Annelerin Stres Düzeylerine Etkisi . Sağlık ve Toplum. 30(2): 114-122.
 3. Ateş A. N., Güler E., Küğcümen G. (2019). Kanguru Bakımının Düşük Doğum Ağırlıklı ve Prematüre Yenidoğana Etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 4(2): 01-05.
 4. Soğum D. (2019). Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde Kanguru Bakımının Annelerin Stres Düzeylerine Etkisi. İstanbul. İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2-13.
 5. Ali S. M., Sharma J., Sharma R., Alam S. (2009). Kangaroo Mother Care as compared to conventional care for low birth weight babies. Dicle Tıp Dergisi, Vol.36 (3), 155 – 160.
 6. Kabasakal A., Kitiş Y. (2022). Prematüre Bebeklerde Kanguru Bakımının Anne-Bebek Bağlanmasına ve Emzirmeye Etkisi. Sağlık Akademisi Kastamonu. 7(2): 260-275.
 7. Çoşkun D., Günay U. (2018) Kanguru Bakımı Uygulaması Başlatılan Bir Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteinde Yenidoğan Ekibinin Gözlem, Görüş ve Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi.
 8. Nirmala, P., Rekha, S., Washington M. (2006). “Kangaroo mother care: effect and perception of mothers and health personel”. Journal of Neonatal Nursing, 12(5): 177-84.
 9. Çalık, C., Esenay Sezer, A. (2015). Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Kanguru Bakımı Uygulama Durumları ve Engeller. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 17 (1), 1-9.
 10. Konukbay, D., Arslan, F. (2011). Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Yenidoğan Ailelerinin Yaşadıkları Güçlüklerin Belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14:2.

Hazırlayan: Setenay Durhan

Acıbadem Bodrum Hastanesi

Doğumhane Hemşiresi

2020 - Acıbadem Hemşirelik - Tüm Hakları Saklıdır.