Online Makale Okuma Günleri

KAHVENİ DE AL GEL!

Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü bünyesinde 2022 yılında toplam 36 program  gerçekleştirildi.

Etkinlik ile birlikte, hemşireliğin bilimsel gücünü kullanarak bakım alanlarındaki uygulamalarla ilgili tartışma alanı yaratmak, güncel literatür bilgisine yakınlaştırmak, Acıbadem hemşirelerinin kendi çabaları ile öğrenmiş veya yapmış oldukları çalışmaların da diğer Acıbadem hemşireleri ile paylaşma ortamı yaratmak amaçlandı.

Haftalık olarak gerçekleşen Kahveni de Al Gel sloganı ile keyifli sohbet havasında gerçekleşen programda; kadın hastalıkları ve doğum, pediatri, kardiyoloji, onkoloji, bilişim, teknoloji gibi pek çok farklı alanda yapılmış özenle seçilmiş en güncel araştırmalar ve sonuçları paylaşıldı. Katılımcıların da aktif katılımı ile gerçekleşen programa toplamda 2692 hemşire katılım sağladı.

Online Makale Okuma Günleri Etkinliği Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü Eğitim ve Gelişim Sorumlusu Ayça Gençoğlu Toprak moderatörlüğünde lokasyonlarımızdan gönüllü olarak görev almak isteyen meslektaşlarımızla gerçekleştirildi.

‘’Mekanik Ventilasyon Ayırma Yöntemleri ve Hemşirenin Rolü’’ isimli çalışmayı Acıbadem Taksim Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Başak Okur,

‘’Hemşirelik Mesleğinin Kuşaklararası Değişimi ve Kuşakların Yönetimi’’ isimli çalışmayı Acıbadem Bodrum Hastanesi Sorumlu Hemşiresi Pınar Tekin,

‘’Kalp Yetersizliği Olan Bireylerin Hemşirelik Bakımında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar’’ isimli çalışmayı Acıbadem International Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Emine Habibe Yılmaz,

‘’Yenidoğan Yoğun bakım ünitesinde gelişen Sağlık bakım ilişkili enfeksiyonlar son altı yılın değerlendirilmesi’’ isimli çalışmayı Acıbadem Eskişehir Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Aysel Bozkurt,

‘’Çocuk hastalarda selektif dorsal rizotomi cerrrahisi sonrası ağrı kontrolü ve pozisyon’’ isimli çalışmayı Acıbadem Altunizade Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Merve Cebeci,

‘’Sağlık Bilişimi ve Türkiye’de Hastanelerin Dijitalleşmesi’’ isimli çalışmayı Altunizade Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hacer Akbayrak,

‘’Teknolojinin Hemşirelik Mesleğine Yansıması: Sistematik Derleme’’ isimli çalışmayı Acıbadem Eskişehir Hastanesi Genel Yoğun Bakım Hemşiresi Gonca Aktay,

‘’Doğum Şekli ve Doğumda Alınan Anestezi Türü Doğum Sonu Konforu Etkiler mi?’’ isimli çalışmayı Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Mihriban Mutlu,

“Yeni Bir Kavram: Kardiyo-Onkoloji ve Hemşirelik” isimli çalışmayı Acıbadem Bodrum Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Ebru Karadeniz,

“Ameliyathanede Hasta Güvenliği, Hasta Güvenliği Kültürü, Medikal Hatalar ve İstenmeyen Olaylar” isimli çalışmayı Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi Sibel Yıldırım,

“Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Bireyleştirilmiş Gelişimsel Bakım güncel yaklaşımlar” isimli çalışmayı Acıbadem Kadıköy Hastanesi Hemşiresi Bilgehan Altıntaş,

“COVID-19 Pandemisi ve Hemşirelik Mesleğine Yansımaları” isimli çalışmayı Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Melis Gökduvan,

“Türkiye’de Kariyer Planlama ve Geliştirmeye dayalı Hemşirelik Araştırmalarının İncelenmesi” isimli çalışmayı Acıbadem Fulya Hastanesi Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Ercan Yazıcı,

“Basınç Yarası ve Malnütrisyon” isimli çalışmayı Acıbadem Kayseri Hastanesi Yoğun Bakım Hemşiresi Emre Çıklaçevik,

“Kadınların Sezaryan Deneyimleri ve Doğum Sonrası Dönemde Bakım Gereksinimleri: Nitel Bir Çalışma” isimli çalışmayı Acıbadem Kadıköy Hastanesi Hemşiresi Berçin Esma Özcan,

“Pandemi Sürecinde Neonatal Sağlık ve Anne Sütü ile Beslenme” isimli çalışmayı Acıbadem Bakırköy Hastanesi Sorumlu Hemşiresi Hande Bilgir,

“Covid-19 ve Yenidoğan” isimli çalışmayı Acıbadem Kayseri Hastanesi Hasta Bakım Sorumlusu Özlem Canayaz,

“Postoperatif Ağrı Kontrolünde Kanıt Temelli Öneriler” isimli çalışmayı Acıbadem Maslak Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Seren Çiftçi,

“Cerrahi Onkoloji Kliniğinde Yatan Yetişkin Hastaların Ameliyat Sonrası Dönemde Destekleyici Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi” isimli çalışmayı Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Havva Raziye Vural,

“Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Yatan Anne Babaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi “ isimli çalışmayı Acıbadem Ankara Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi Rabia Damla Asil,

“Acil Serviste Görev Yapan Sağlık Profesyonellerinin Triyaj Tutumları” isimli çalışmayı Acıbadem Bursa Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Hatice Şentürk,

Hemşirelikte Duygusal Emek ve Duyguların Yönetimi” isimli çalışmayı Acıbadem Kadıköy Hastanesi  Doğumhane Hemşiresi Büşra Şengül,

“Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakımına Yönelik Memnuniyet Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Tanımlayıcı Çalışma” isimli çalışmayı Acıbadem International Hastanesi Hemşiresi Büşra Örnek,

“Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Gülen Yüzü: Kahkaha Yogası” isimli çalışmayı Acıbadem Ankara Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi Rabia Damla Asil,

“CAR – T Hücre Tedavisinde Toksisite Yönetimi – Olgu Serisi” isimli çalışmayı Acıbadem Altunizade Hastanesi Sorumlu Hemşiresi Seçkin Erdal,

“The Risk Of Pressure Ulcers In a Proned COVID” isimli çalışmayı Acıbadem Altunizade Hastanesi Yara Bakımı Vaka Yöneticisi Lale Ünsal,

“Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinde Uygulanan İnvaziv Girişimlerde Yenidoğanların Ağrı Algısının Değerlendirilmesi” isimli çalışmayı Acıbadem Eskişehir Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Aysel Bozkurt,

“Ameliyathane ve Yoğun Bakımlarda Çalışan Sağlık Profesyonellinin Etkilendiği Kesici Delici Alet Yaralanmalarının Analizi” isimli çalışmayı Acıbadem Taksim Hastanesi Ameliyathane Ekip Lideri Gülçin Ak,

“İlaç Uygulama Hataları: Acil Servis Örneği” isimli çalışmayı Acıbadem Kadıköy Hastanesi Hemşiresi Yusuf Eş,

“İleostomi Taburculuk Sonrası Eğitim-Meta analiz” isimli çalışmayı Acıbadem Altunizade Hastanesi  Kardiyak Rehabilitasyon Vaka Yönetici Hemşiresi Mehtap Adıgüzel Akbaba,

“Kronik Hastalık Yönetim Modelleri Derleme” isimli çalışmayı Acıbadem Kayseri Hastanesi Hasta Bakım Sorumlusu Özlem Canayaz,

“Prematüre Bebeklerde Cilt Hasarını Azaltmada Şeffaf Cilt Örtüsü Kullanımının Etkisi” isimli çalışmayı Acıbadem Adana Hastanesi  Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Sevda Akgüloğlu,

“Doğum Sonu Maternal Bağlanma ve Annelern Mutluluk Düzeylerinin Sosyodemografik ve Obstetrik Özellikleri ile İlişkisi: Kesitsel Çalışma” isimli çalışmayı Acıbadem Eskişehir Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Mehtap Erdoğan,

“Bakım verenler arasında “iyi Ölüm” Kavramı: Sistematik Derleme “ isimli çalışmayı Acıbadem Maslak Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Nuray Kolay,

“Yöneticilerin Z Kuşağından Beklentileri ve Z Kuşağının İş Yaşamı Beklentileri” isimli çalışmayı Acıbadem Altunizade Hastanesi Hasta Bakım Sorumlusu Kıymet Yılmaz tarafından sunuldu.

 

Sunumlarıyla bizleri bilgilendiren, katılım ve katkılarıyla etkinliğimizi daha verimli hale getiren herkese sonsuz teşekkürler…

2020 - Acıbadem Hemşirelik - Tüm Hakları Saklıdır.