EORNA Kongresi 2024 16-18 Mayıs

Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Sayın Saliha Koç Aslan, Ameliyathane ve Merkezi Sterilizasyon Üniteleri Koordinatörü Sayın İlknur Yayla ve  Ameliyathane Eğitim Gelişim Hemşirlerinin yapmış olduğu çalışmalar “Management Of Operating Rooms During Covid-19 Pandemic Period The Case Turkey”, “The Effect Of Operating Room Device Training Webinar Programs On Safe Use Of Device: The Vase Of Private Health Group Hospitals Education” ve  ” Injury Sıtutıons Of Operating Room Nurses With Sharps Injurıes Turkey Example: 4 Different Geographıcal Regions And 16 Hospitals Healty Workplaces” 16-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenen EORNA Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur.

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Sn. Meltem Altay  16-18 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenen EORNA Kongresi 2024’e katılarak Evaluation of the Effect of Compassion Fatigue on Medical Error Tendency in Intensive Care Nurses” konulu çalışmasının sunumunu gerçekleştirdi.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Klinik Eğitim Hemşiresi Uzm. Hem. Hacer Acar İspanya.’da 16 – 18 Mayıs 2024 tarihleri ​​arasında 11.Avrupa Perioperatif Hemşireler Birliği’nin (EORNA) Kongresi’ne katılım sağladı. “Stoması Olan Hastalarda Stoma Bakım Becerisinin Öğretiminde İki Farklı Yöntemin Hastaların Stomaya Uyumu ve Öz Etkililik Düzeyine Etkisinin Değerlendirilmesi” adlı çalışması sunum bildiri oalrak kabul edildi.

 

  • Paylaş

Önceki Yazı Hazırsak Güçlüyüz, Yarın için Bugün...
Sonraki Yazı Geride Bıraktıklarımız...

Yorumlar

Yorum Bırak

2020 - Acıbadem Hemşirelik - Tüm Hakları Saklıdır.