6. Ulusal 2. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi

Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü iş birliği ile Acıbadem Üniversitesi tarafından 15-17 Eylül tarihleri arasında 6. Ulusal 2. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi gerçekleştirildi.Düzenleme kurulunda Dr. Öğr. Üyesi Zehra Kan Öntürk, Öğr. Gör. Dr. Merve Kanığ, Dr. Öğr. Üyesi Nermin Ocaktan, Öğr. Gör. Dr.Azize Karahan, Arş. Gör. Denizhan Yıldızbaş, Uzm.Hem Şehriban Serbest ve Acıbadem Hemşirelik Hizmetleri olarak Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Saliha Koç Aslan, Eğitim Gelişim Koordinatörü Dilek Özdemir, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Serpil İsabetli, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Seyhan Tiftik  Hasta Bakım Sorumlusu Kıymet Yılmaz ve Eğitim ve Gelişim Hemşiresi Aylin Şakar yer aldı. Programın ilk gününde gerçekleştirilen Mindfulness (Bilinçli Farkindalik) İle Kendine Duyarlı Hemşire Olmak” ve “Nörolinguistik Programlama (Nlp) Teknikleri İle Psikolojik Güçlendirme” kurslarına Acıbadem Hemşirelik Hizmetleri olarak 70 kişi katılım sağladı.

Kongre katılımcılarıyla gerçekleştirilen Kokteyl ve sosyal organizasyonda keyifli zamanlar geçirildi.

Acıbadem Hemşirelik olarak kongrenin ikinci gününde “Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Uygulamaları”oturumunda Hemşirelik Hizmetleri Direktörümüz Sayın Saliha Koç Aslan Hemşirelikte Mezuniyet Sonrasında Simülasyon Temelli Eğitim” konulu sunumu gerçekleştirdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongrenin üçüncü gününde “Hemşirelik Bakımında Kanıtların Kullanımı”  adlı panelde Acıbadem Atunizade Hastanesi Hasta Bakım Sorumlusu Sayın Arzu Okur Biber tarafından “COVID-19 Pandemisinde Hemşirelik Uygulamalarında Bakım Paketi Kullanımı” sunum gerçekleştirildi.

                 

“Ağrıda Non-Farmakolojik Yöntemlerin Kullanımı”, “Pandemi Sürecinde İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Oryantasyon Sürecindeki Risklerinin Azaltılması”,”Hasta Mobilizasyonunda Uygulanacak Kurallar ve Uygulanma Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi”,”Majistral İlaç Tedavisinde Eau De Goulard Uygulamaları ve Sağlık Çalışanlarının Farkındalığı”,”Arjinatlı Hidrojel İle Tedavi Edilen Piyoderma Gangrenosum Olgusu” adlı çalışmalar Poster bildiri olarak kabul edildi.

“Diyabette Algılanan Engellerin Hastaların Ayak Bakım Davranışları Üzerine Etkisinin İncelenmesi”, “Cerrahi Biirmlerde Çalışan Hemşirelerin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının Hasta Merkezli Bakım Yetkinlikleri İle İlişkisi”, “Hemşirelik Tanılarının Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Doğrultusunda İncelenmesi: Nokta Prevelans Çalışması” sözel bildiri olarak kabul edildi.

   

Simülasyon Alan Turu sırasında gerçekleştirilen “Temel ve İleri Yaşam Desteği” uygulaması yarışmasında Acıbadem International Hastanesi Sorumlu Hemşire yarışmanın kazananı oldu.

 

 

 

 

2020 - Acıbadem Hemşirelik - Tüm Hakları Saklıdır.