Ameliyathane Hemşireliği Bilgi Güncelleme Sempozyumu (1) Gerçekleşti

Ameliyathane Hemşireliği Bilgi Güncelleme Sempozyumu (1) Gerçekleşti

Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü ve Acıbadem Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezi (ASEGEM) işbirliği ile düzenlenen “Ameliyathane Hemşireliği Bilgi Güncelleme Sempozyumu (I) “Cerrahi Hemşireliği: Fark Yaratıyoruz”” konulu sempozyum 22 Şubat 2019 tarihinde Acıbadem Kadıköy Hastanesi Mimoza Konferans Salonunda gerçekleşti.

Sempozyuma kurum içi ve kurum dışından toplam 180 kişi katılım sağladı. Kurum dışı katılımlarda Trakya Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale, Ege Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Medipol Üniversitesi Hemşirelik Bölümlerinin Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalları programa yoğun ilgi gösterdiler. Ayrıca farklı şehirlerden A grubu özel hastaneler, devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinden klinikte çalışan hemşireler sempozyuma katılım sağladılar.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Acıbadem Kadıköy Hastanesi Başhekim ve Direktörü Dr. Mustafa Candan, Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Saliha Koç Aslan tarafından açılış konuşmaları yapıldı.

                     
Açılış konuşmalarının ardından bilimsel programa geçildi. Avrupa Ameliyathane Hemşireleri Birliği’nin (EORNA) “Cerrahi Hemşireliği: Fark Yaratıyoruz” 2019 teması kapsamında Ege Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı, Meryem Yavuz van Giersbergen tarafından “EORNA ve Dünyadaki Ameliyathane Hemşirelerinin Gündeminde Ne Var?” konusunda sunum yapıldı. Van Giersbergen konuşmasında, ameliyathane hemşireliği dernekleri, Ameliyathane Hemşireleri Haftası ve kongre temaları, Asya Ameliyathane Hemşireleri Liderlik Forumu gündemine dikkat çekti. Ardından, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi Yasemin Uslu “2019 Ameliyathanelerimiz ve Türkiye’deki Durum” konulu sunumunda; Türkiye’deki hemşire ve ameliyathane hemşireleri profili, ameliyathanelerdeki değişim ve değişimin getirdikleri konularına değindi. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Başkan Yardımcısı Dilek Çakır Umar, “Dünden Ne Öğrendik? Geleceğe Ne Taşıyacağız?” konulu sunumunda cerrahi ritüeller, geçmişten günümüze cerrahide ve ameliyathanede hemşirenin yeri konularını katılımcılar ile paylaştı.

Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Saliha Koç Aslan ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Ükke Karabacak’ın başkanlığını yaptığı “Güncel Uygulamalarımız: Tecrübelerimizi Paylaşıyoruz” konulu  panelde ilk olarak; Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Nuran Ayşen Pamir Aksoy “Multitasking: Ameliyathane Hemşireliğinde Çok Görevlilik ve Sonuçları” konulu sunumunu paylaştı. Pamir Aksoy konuşmasında, çok görevlilik kavramı, ameliyathane hemşireliğine etkileri ve hataları önlemek için yapılması gerekenler konularına dikkat çekti. Ardından, Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi Karin Demirci Utaş, “Vücut Boşluklarından Girilerek Yapılan Ameliyatlar” konulu konuşmasında, güncel bilgi ve uygulamalardan biri olan doğal açıklık cerrahisi, avantajları ve ameliyathane hemşiresi sorumluluklarını katılımcılara aktardı. Panelin son konuşmacısı Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü Ameliyathane ve MSÜ Koordinatörü İlknur Yayla, “Yeni Deneyimler: Canlı Dokuda Komplikasyon Kursu Hemşireliği” konulu sunumunda, ameliyathane hemşirelerinin rol ve sorumlukları, yeni uygulama örneği olarak ülkemizde başlamış olan “İleri Düzey Canlı Doku Kursu”nun amaçları, hedefleri ve kurs hemşiresi olarak sorumluklarımız hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Özellikle sempozyumun sonunda yer alan tartışma bölümünde katılımcıların ilgisi dikkat çekti.

 

Program sonunda konuşmacılara, düzenleme kuruluna ve üyelere teşekkür belgeleri verildi. Katılımcılar programdan duydukları memnuniyetlerini dile getirirken, bu tür organizasyonlara olan ihtiyacın yoğun olduğunu ve tekrar düzenlenmesi ile ilgili önerilerini ilettiler. Program, katılımcılara katılım belgelerinin verilmesi ile sona erdi.

                   

2020 - Acıbadem Hemşirelik - Tüm Hakları Saklıdır.