Kardiyovasküler Cerrahi: Multidisipliner Söyleşi Serisi-2

ACIBADEM DR.ŞİNASİ CAN HASTANESİ

KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ: MULTİDİSİPLİNER SÖYLEŞİ SERİSİ 2

Acıbadem Dr. Şinasi Can Hastanesi tarafından düzenlenen “Multidisipliner Bakım Söyleşi”si Acıbadem Sağlık Grubu çalışanlarına duyurularak ikinci oturumu webinar üzerinden 18 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Söyleşi programında Kardiyovasküler Cerrahi uzmanı hekimlerimizden Prof. Dr. Fuat Bilgen, Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Toköz “Torakabdominal Aort Cerrahisi”ni, KVC Yoğun Bakım Ünitesi Ekip Lideri Asiye Afşar ise “ Torakabdominal Aort Anevrizmasında Yoğun Bakım Sürecinde Postop Hemşirelik Bakımı ”  konulu sunumu gerçekleştirdi.

Kompleks ve geniş bir cerrahi işlem gerektiren Torakoabdominal Aort’u içeren anevrizmaların tamiri ile ilgili;

  • TAAA’nın ülkemizdeki yaygınlık durumu,
  • Operasyonun taşıdığı riskler,
  • Klinikte uygulanan genel yaklaşım,
  • Yoğun bakım postop sürecindeki hemşirelik bakımına yer verildi.

Multidisipliner bakımın önemi anlatıldı. Katılımcıların soruları ve katkıları alındıktan sonra programa son verildi.

Uzm. Hem. Gurbet Aslan moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa 70’in üzerinde katılımcı olup konuşmacılar ve katılımcılar ile birlikte verimli bir program gerçekleştirilmiştir.

  • Paylaş

Önceki Yazı Pediatride Kritik Hastaya Yaklaşım
Sonraki Yazı IHH Hemşirelik Kongresi 07-08 Ekim 2021

Yorumlar

Yorum Bırak

2020 - Acıbadem Hemşirelik - Tüm Hakları Saklıdır.