Abortuslar ve Hemşirelik Yaklaşımı

Acıbadem Dr. Şinasi Can Hastanesi tarafından düzenlenen “Multidisipliner Bakım Söyleşi”si Acıbadem Sağlık Grubu çalışanlarına duyurularak, webinar üzerinden 10 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

Söyleşi programında Kadın Hastalık ve Doğum Uzmanı Dr. Süheyla Ayşe Mutlu “Abortuslar ve İşlem Basamakları”nı, Doğumhane S ervisi’nde görev alan Ebe Sena Kavacık ise “ Abortuslarda Hemşirelik Yaklaşımı ”  konulu sunumu gerçekleştirdi.

 

 

 

 

Multidisipliner bakımın önemine yer verilen söyleşide katılımcıların soruları ve katkıları alındıktan sonra programa son verildi.

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Elif Karakaş Patlar moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa yaklaşık 62 katılımcı olup konuşmacılar ve katılımcılar ile birlikte verimli bir program gerçekleştirilmiştir.

 

2020 - Acıbadem Hemşirelik - Tüm Hakları Saklıdır.