Türk Nöroşirürji Derneği (THD) 36. Bilimsel Kongresi 17. Nöroşirürji Hemşireliği (NHD) Kongresi Gerçekleşti

  1. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi 27-30 Nisan 2023 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir.Kongreye Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Ameliyathane ve MSÜ Koordinatörlüğü’nden  İlknur Yayla konuşmacı ve panel başkanı olarak davet edilmiştir.

Ameliyathane ve MSÜ Koordinatörü İlknur Yayla tarafından ikili konferans oturumunda  “Ameliyathanede Çalışan Güvenliği (Cerrahi Duman ve Gazlar, Ekip Çalışması, İletişim)” konusu sunulmuştur.  Konferans başkanlığını Prof. Dr. Rengin Acaroğlu ve Doç. Dr. Gülşah Köse yürütmüş olup katılımcılar tarafından ilgiyle izlenmiştir.

Nöroşirürji Ameliyathane: Bilgi Güncellemesi Paneli Oturum Başkanlığı Ameliyathaneler ve MSÜ Koordinatörü İlknur Yayla tarafından yürütülmüştür. Panelde Robotik Cerrahi, Robotik Cerrahi Sırasında Hemşirenin Sorumluluklar, Robotik Cerrahi Hasta Örneği konularına yer verilmiştir.

2020 - Acıbadem Hemşirelik - Tüm Hakları Saklıdır.